بازی سوانسی - استوک‌سیتی

چمپیونشیپ Championship (هفته 1)

سوانسی

1 3

استوک‌سیتی

23:15 1400/05/26
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90

بازی های رودرروی سوانسی و استوک‌سیتی

چمپیونشیپ Championship

سوانسی

2
1

استوک‌سیتی

23:45
1399/12/13
چمپیونشیپ Championship

استوک‌سیتی

0
2

سوانسی

23:15
1399/08/06
چمپیونشیپ Championship

سوانسی

0
2

استوک‌سیتی

18:30
1398/11/05
چمپیونشیپ Championship

استوک‌سیتی

2
1

سوانسی

17:30
1398/07/13