بازی تاتنهام - ویتسه آرنهایم

لیگ کنفرانس اروپا گروه G (هفته 1)

تاتنهام

3 2

ویتسه آرنهایم

23:30 1400/08/13
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90

بازی های رودرروی تاتنهام و ویتسه آرنهایم

لیگ کنفرانس اروپا گروه G

تاتنهام

0
1

ویتسه آرنهایم

20:15
1400/07/29

اخبار بازی