کد خبر: 4yYa زمان: 12:38 1397/08/23   بازدید: 4803

تاکید مسئول حقوقی؛ فدراسیون دولتی نیست

مسئول امور حقوقی و قراردادهای فدراسیون فوتبال گفت: قانون ممنوعیت بکارگیری بازنشستگان به دو دلیل واضح شامل فدراسیون فوتبال نیست.

به گزارش "ورزش سه"، دکتر صفی الله فغانپور دراین باره به سایت فدراسیون فوتبال گفت: قانون ممنوعیت بکارگیری بازنشستگان به دو دلیل واضح شامل فدراسیون فوتبال نمی شود. اول اینکه اعضای هیات رئیسه فدراسیون فوتبال از طریق مجمعی انتخاب می شوند که اکثریت قریب به اتفاق اعضای آن اشخاص حقیقی و غیردولتی هستند. در واقع دولت و یا نهادهای دولتی در انتخاب اعضای هیات رئیسه فدراسیون فوتبال هیچ نقشی ندارند. مورد دوم اینکه فدراسیون فوتبال ردیف بودجه در هیات دولت یا وزارت ورزش ندارد. برهمین اساس فدراسیون فوتبال در صورتی می تواند مشمول نهادهای عمومی غیردولتی شود که درصد مشخص و تعریف شده  بودجه آن را دولت تامین کند. در همین راستا وقتی فدراسیون فوتبال نه در هیات دولت و نه در وزارت ورزش ردیف بودجه ندارد، چطور می توانیم فدراسیون فوتبال را نهاد عمومی تلقی کنیم؟


مسئول امور حقوقی فدراسیون فوتبال در پایان گفت: در قانون مصوب مجلس شورای اسلامی نهاد عمومی غیردولتی تعریف خاصی دارد. اولا اینکه آن نهاد یا موسسه باید کارهای عمومی عام المنفعه انجام دهد. ثانیا درصد بودجه مشخص آن نهاد یا موسسه از طرف دولت تامین شود. که در بحث فدراسیون فوتبال نه مثل شهرداری ها کارهای عمومی عام المنفعه انجام می دهد و نه از ردیف بودجه با عدد تعریف شده برای امورات خود از دولت می گیرد. بودجه فدراسیون فوتبال از طریق کمک های فیفا و AFC  همچنین از طریق تبلیغات محیطی و درآمدهای که از راه موفقیت های تیم ملی کسب می کنند بدست می آید. علی ایحال دلایل مختلف از جمله به دلایل فوق فدراسیون فوتبال را مشمول قانون منع بکارگیری بازنشستگان نمی شود.