میلاد میرترابی

پنجشنبه 21 خرداد 1394
یوزپلنگ های جوان به میدان آمدند
یوزپلنگ های جوان به میدان آمدند
کارلوس کی روش سرمربی تیم ملی فوتبال ایران در ابتدای نیمه دوم 4 تعویض انجام داد و سردار آزمون، مهدی شریفی، امید ابراهیمی، میلاد ترابی و خسرو حیدری را به میدان فرستاد.