شنبه 20 فروردین 1390
كول به دلیل اظهاراتش علیه دولت انگلیس جریمه شد
كول به دلیل اظهاراتش علیه دولت انگلیس جریمه شد
اتحادیه فوتبال انگلیس مهاجم وستهام را به دلیل حرف هایی که پس از دیدار دوستانه برابر غنا زده است‌ جریمه کرد.