چهارشنبه 14 دی 1390
مهاجم نفت تهران به پاس همدان پیوست
مهاجم نفت تهران به پاس همدان پیوست
حمید نیک نهال، مهاجم پیشین تیم فوتبال نفت تهران با عقد قراردادی به عضویت تیم پاس همدان درآمد.