یکشنبه 2 تير 1392
دباغ به نفت تهران پیوست
دباغ به نفت تهران پیوست
مدافع فصل گذشته پیکان به تیم فوتبال نفت تهران پیوست.