شاهین شفیعی

پنجشنبه 28 تير 1397
غیبت اولین خرید فولاد در اردوی تیم!
غیبت اولین خرید فولاد در اردوی تیم!
شاهین شفیعی اولین خرید فولاد خوزستان در اردوی این تیم در تهران حضور نداشته است.
یکشنبه 27 خرداد 1397
هافبک اکسین در تیررس فولاد خوزستان
هافبک اکسین در تیررس فولاد خوزستان
شاهین شفیعی هافبک فصل قبل اکسین البرز در آستانه ثبت قرارداد با فولاد خوزستان قرار دارد.
یکشنبه 17 دی 1396
لیگ‌یک / حسرت وینکو از سه امتیازی که پرید!
لیگ‌یک / حسرت وینکو از سه امتیازی که پرید!
تیم فوتبال اکسین البرز در دقیقه 92 با گل شاهین شفیعی از شکست گریخت.