حساب رسمی ورزش‌سه را در اینستاگرام دنبال کنید

جام جهانی 2014

یک هشتم نهایی
مشاهده جزئیات
برزیل
1
3
1393/04/07 20:30
شیلی
1
2
مشاهده جزئیات
کلمبیا
2
1393/04/08 00:30
اروگوئه
0
مشاهده جزئیات
فرانسه
2
1393/04/09 20:30
نیجریه
0
مشاهده جزئیات
آلمان
2
1393/04/10 00:30
الجزایر
1
مشاهده جزئیات
هلند
2
1393/04/08 20:30
مکزیک
1
مشاهده جزئیات
کاستاریکا
1
5
1393/04/09 00:30
یونان
1
3
مشاهده جزئیات
آرژانتین
1
1393/04/10 20:30
سوئیس
0
مشاهده جزئیات
بلژیک
2
1393/04/11 00:30
آمریکا
1
یک چهارم نهایی
مشاهده جزئیات
برزیل
2
1393/04/14 00:30
کلمبیا
1
مشاهده جزئیات
فرانسه
0
1393/04/13 20:30
آلمان
1
مشاهده جزئیات
هلند
0
4
1393/04/15 00:30
کاستاریکا
0
3
مشاهده جزئیات
آرژانتین
1
1393/04/14 20:30
بلژیک
0
نیمه نهایی
مشاهده جزئیات
برزیل
1
1393/04/18 00:30
آلمان
7
مشاهده جزئیات
هلند
0
2
1393/04/19 00:30
آرژانتین
0
4
فینال
مشاهده جزئیات
آلمان
1
1393/04/22 23:30
آرژانتین
0