جام جهانی فوتسال 2021

یک هشتم نهایی
مشاهده جزئیات
قزاقستان
7
1400/07/01 18:00
تایلند
0
مشاهده جزئیات
ازبکستان
8
1400/07/02 18:00
ایران
9
مشاهده جزئیات
پرتغال
4
1400/07/02 20:30
صربستان
3
مشاهده جزئیات
اسپانیا
5
1400/07/02 20:30
جمهوری چک
2
مشاهده جزئیات
آرژانتین
6
1400/07/01 18:00
پاراگوئه
1
مشاهده جزئیات
اتحادیه فوتبال روسیه
3
1400/06/31 18:00
ویتنام
2
مشاهده جزئیات
برزیل
4
1400/07/01 20:30
ژاپن
2
مشاهده جزئیات
ونزوئلا
2
1400/06/31 20:30
مراکش
3
یک چهارم نهایی
مشاهده جزئیات
ایران
2
1400/07/05 20:30
قزاقستان
3
مشاهده جزئیات
اسپانیا
2
1400/07/05 18:00
پرتغال
4
مشاهده جزئیات
اتحادیه فوتبال روسیه
1
4
1400/07/04 19:00
آرژانتین
1
5
مشاهده جزئیات
مراکش
0
1400/07/04 16:30
برزیل
1
نیمه نهایی
مشاهده جزئیات
پرتغال
2
4
1400/07/08 20:30
قزاقستان
2
3
مشاهده جزئیات
برزیل
1
1400/07/07 20:30
آرژانتین
2
فینال
مشاهده جزئیات
آرژانتین
1
1400/07/11 20:30
پرتغال
2