جام حذفی ایران 86-87

یک شانزدهم نهایی
مشاهده جزئیات
پرسپولیس
4
1386/09/26 14:00
پتروشیمی تبریز
1
پتروشیمی تبریز
پرسپولیس
مشاهده جزئیات
پاس
4
1386/09/21 14:00
فولاد یزد
1
فولاد یزد
پاس
مشاهده جزئیات
استقلال اهواز
3
1386/09/01 14:00
سمند تهران
0
سمند تهران
استقلال اهواز
مشاهده جزئیات
فولاد
2
1386/09/02 14:00
سایپا
1
سایپا
فولاد
مشاهده جزئیات
پیام مشهد
1
6
1386/09/02 14:00
راه‌آهن
1
7
راه‌آهن
پیام مشهد
مشاهده جزئیات
شیرین‌فراز‌
1
1386/09/02 14:00
استیل آذین
2
استیل آذین
شیرین‌فراز‌
مشاهده جزئیات
استقلال
5
1386/09/02 14:00
تربیت بدنی یزد
3
تربیت بدنی یزد
استقلال
مشاهده جزئیات
کاوه زنجان
1
1386/09/01 14:00
ذوب آهن
4
ذوب آهن
کاوه زنجان
مشاهده جزئیات
برق شیراز
3
1386/09/02 14:00
نساجی مازندران
0
نساجی مازندران
برق شیراز
مشاهده جزئیات
پیکان
2
1386/09/01 14:00
شهرداری انزلی
1
شهرداری انزلی
پیکان
مشاهده جزئیات
شاهین بوشهر
2
1386/09/02 14:00
ملوان
0
ملوان
شاهین بوشهر
مشاهده جزئیات
صبای قم
4
1386/09/01 14:00
تراکتور
0
تراکتور
صبای قم
مشاهده جزئیات
فجر سپاسی
0
5
1386/09/01 14:00
مقاومت شیراز
0
3
مقاومت شیراز
فجر سپاسی
مشاهده جزئیات
سپاهان
1
1386/11/29 14:00
مهرکام پارس تهران
0
مهرکام پارس تهران
سپاهان
مشاهده جزئیات
صنایع اراک
1
1386/09/30 14:00
ابومسلم
0
ابومسلم
صنایع اراک
مشاهده جزئیات
داماش گیلان
3
1386/09/01 14:00
مس سرچشمه رفسنجان
0
مس سرچشمه رفسنجان
داماش گیلان
یک هشتم نهایی
مشاهده جزئیات
پاس
3
1386/10/03 14:00
پرسپولیس
0
پرسپولیس
پاس
مشاهده جزئیات
فولاد
4
8
1386/09/26 14:00
استقلال اهواز
4
7
استقلال اهواز
فولاد
مشاهده جزئیات
راه‌آهن
2
5
1386/09/30 14:00
استیل آذین
2
2
استیل آذین
راه‌آهن
مشاهده جزئیات
ذوب آهن
1
1
1386/09/30 14:00
استقلال
1
3
استقلال
ذوب آهن
مشاهده جزئیات
برق شیراز
1
1386/09/30 14:00
پیکان
0
پیکان
برق شیراز
مشاهده جزئیات
شاهین بوشهر
2
6
1386/09/30 14:00
صبای قم
2
5
صبای قم
شاهین بوشهر
مشاهده جزئیات
فجر سپاسی
1
1386/12/07 14:00
سپاهان
2
سپاهان
فجر سپاسی
مشاهده جزئیات
صنایع اراک
0
1387/01/07 14:00
داماش گیلان
1
داماش گیلان
صنایع اراک
یک چهارم نهایی
مشاهده جزئیات
پاس
0
4
1386/12/07 14:00
فولاد
0
5
فولاد
پاس
مشاهده جزئیات
استقلال
2
5
1387/02/03 14:00
راه‌آهن
2
3
راه‌آهن
استقلال
مشاهده جزئیات
برق شیراز
2
1386/12/20 14:00
شاهین بوشهر
0
شاهین بوشهر
برق شیراز
مشاهده جزئیات
داماش گیلان
4
1387/03/07 14:00
سپاهان
2
سپاهان
داماش گیلان
نیمه نهایی
مشاهده جزئیات
فولاد
1
2
1387/03/12 14:00
استقلال
1
4
استقلال
فولاد
مشاهده جزئیات
داماش گیلان
2
1387/03/09 14:00
برق شیراز
1
برق شیراز
داماش گیلان
فینال
مشاهده جزئیات
داماش گیلان
1
1387/03/20 14:00
استقلال
0
مشاهده جزئیات
استقلال
3
1387/03/27 14:00
داماش گیلان
0