حساب رسمی ورزش‌سه را در اینستاگرام دنبال کنید

جام حذفی ایران 87-88

یک شانزدهم نهایی
مشاهده جزئیات
شهرداری تبریز
0
1387/10/22 14:00
صبای قم
1
صبای قم
شهرداری تبریز
مشاهده جزئیات
شموشک نوشهر
2
1387/12/18 14:00
سایپا
1
سایپا
شموشک نوشهر
مشاهده جزئیات
ملوان
2
1387/10/22 14:00
سپاهان نوین اصفهان
1
سپاهان نوین اصفهان
ملوان
مشاهده جزئیات
مس رفسنجان
2
5
1388/02/10 14:00
استقلال
2
4
استقلال
مس رفسنجان
مشاهده جزئیات
شهرداری‌بندرعباس
1
3
1387/10/10 14:00
فولاد
1
4
فولاد
شهرداری‌بندرعباس
مشاهده جزئیات
استقلال اهواز
1
1387/10/10 14:00
نفت تهران
0
نفت تهران
استقلال اهواز
مشاهده جزئیات
ابومسلم
3
1387/10/01 14:00
آرمین تهران
2
آرمین تهران
ابومسلم
مشاهده جزئیات
ذوب آهن
4
1387/10/01 14:00
شیرین‌فراز‌
1
شیرین‌فراز‌
ذوب آهن
مشاهده جزئیات
سپاهان
7
1387/10/04 14:00
مقاومت مازندران
1
مقاومت مازندران
سپاهان
مشاهده جزئیات
صنایع طلایی سمنان
1
1387/10/10 14:00
پرسپولیس
3
پرسپولیس
صنایع طلایی سمنان
مشاهده جزئیات
شهرداری یاسوج
0
1387/10/22 14:00
پاس
3
پاس
شهرداری یاسوج
مشاهده جزئیات
پیام مشهد
3
1387/10/22 14:00
پیام شهدای کلار آباد
0
پیام شهدای کلار آباد
پیام مشهد
مشاهده جزئیات
نساجی مازندران
0
1387/12/18 14:00
برق شیراز
3
برق شیراز
نساجی مازندران
مشاهده جزئیات
پتروشیمی تبریز
1
1387/10/10 14:00
راه‌آهن
3
راه‌آهن
پتروشیمی تبریز
مشاهده جزئیات
پیکان
0
1387/10/10 14:00
تراکتور
1
تراکتور
پیکان
مشاهده جزئیات
فجر سپاسی
0
1387/10/05 14:00
استیل آذین
1
استیل آذین
فجر سپاسی
یک هشتم نهایی
مشاهده جزئیات
صبای قم
6
1388/02/10 14:00
شموشک نوشهر
1
شموشک نوشهر
صبای قم
مشاهده جزئیات
مس رفسنجان
1
1388/02/15 14:00
ملوان
0
ملوان
مس رفسنجان
مشاهده جزئیات
فولاد اهواز
1
1387/12/18 14:00
استقلال اهواز
0
استقلال اهواز
فولاد اهواز
مشاهده جزئیات
ابومسلم
0
1387/12/18 14:00
ذوب آهن
1
ذوب آهن
ابومسلم
مشاهده جزئیات
پرسپولیس
1
1388/02/10 14:00
سپاهان
0
سپاهان
پرسپولیس
مشاهده جزئیات
پاس
4
1387/12/25 14:00
پیام مشهد
0
پیام مشهد
پاس
مشاهده جزئیات
راه‌آهن
4
1388/02/10 14:00
برق شیراز
1
برق شیراز
راه‌آهن
مشاهده جزئیات
تراکتور
2
6
1387/12/18 14:00
استیل آذین
2
5
استیل آذین
تراکتور
یک چهارم نهایی
مشاهده جزئیات
صبای قم
3
1388/02/20 14:00
مس رفسنجان
2
مس رفسنجان
صبای قم
مشاهده جزئیات
ذوب آهن
3
1388/02/11 14:00
فولاد
0
فولاد
ذوب آهن
مشاهده جزئیات
پاس
2
1388/02/20 14:00
پرسپولیس
1
پرسپولیس
پاس
مشاهده جزئیات
تراکتور
0
1388/02/16 14:00
راه‌آهن
1
راه‌آهن
تراکتور
نیمه نهایی
مشاهده جزئیات
صبای قم
1
5
1388/02/24 14:00
ذوب آهن
1
6
ذوب آهن
صبای قم
مشاهده جزئیات
راه‌آهن
1
1388/02/24 14:00
پاس
0
پاس
راه‌آهن
فینال
مشاهده جزئیات
راه‌آهن
1
1388/02/28 14:00
ذوب آهن
0
مشاهده جزئیات
ذوب آهن
5
1388/03/01 14:00
راه‌آهن
1