جام حذفی ایران 89-90

یک شانزدهم نهایی
مشاهده جزئیات
پرسپولیس
5
1389/07/28 14:00
نفت محمودآباد
1
مشاهده جزئیات
داماش گیلان
3
1389/07/27 14:00
سایپا
1
مشاهده جزئیات
راه‌آهن
3
1389/07/27 14:00
صنعت نفت آبادان
0
مشاهده جزئیات
ماشین‌سازی‌تبریز
1
1389/07/27 14:00
سپاهان
3
مشاهده جزئیات
فولاد
2
1389/07/27 14:00
سپیدرود رشت
1
مشاهده جزئیات
شهرداری‌بندرعباس
2
1389/07/27 14:00
صبای قم
1
مشاهده جزئیات
مس کرمان
0
1389/07/27 14:00
نفت اهواز
1
مشاهده جزئیات
عمران کیش
2
1389/07/28 14:00
استیل آذین
3
مشاهده جزئیات
تراکتورسازی
3
1389/07/27 14:00
فجر سپاسی
0
مشاهده جزئیات
شهرداری تبریز
6
1389/07/28 14:00
بهینه راهبر آباده
0
مشاهده جزئیات
فولاد نطنز
3
1389/07/27 14:00
نفت تهران
2
مشاهده جزئیات
ایران جوان بوشهر
2
1389/07/27 14:00
ملوان
3
مشاهده جزئیات
ذوب آهن
0
1389/09/04 14:00
شهرداری یاسوج
1
مشاهده جزئیات
پیکان
0
2
1389/07/27 14:00
صنعتی کاوه
0
4
مشاهده جزئیات
شاهین بوشهر
3
1389/07/27 14:00
پیام مشهد
0
مشاهده جزئیات
پاس
1
1389/07/27 14:00
استقلال
4
یک هشتم نهایی
مشاهده جزئیات
داماش گیلان
1
1389/08/30 14:00
پرسپولیس
2
مشاهده جزئیات
سپاهان
4
1389/09/22 14:00
راه‌آهن
0
مشاهده جزئیات
فولاد
3
1389/08/28 14:00
شهرداری‌بندرعباس
0
مشاهده جزئیات
استیل آذین
2
1389/08/29 14:00
نفت اهواز
1
مشاهده جزئیات
شهرداری تبریز
2
1389/08/30 14:00
تراکتورسازی
5
مشاهده جزئیات
ملوان
3
1389/08/28 14:00
فولاد نطنز
0
مشاهده جزئیات
شهرداری یاسوج
1
1389/08/28 14:00
صنعتی کاوه
0
مشاهده جزئیات
استقلال
1
1389/08/29 14:00
شاهین بوشهر
0
یک چهارم نهایی
مشاهده جزئیات
پرسپولیس
0
4
1390/03/08 14:00
سپاهان
0
2
مشاهده جزئیات
استیل آذین
0
1389/09/22 14:00
فولاد
2
مشاهده جزئیات
تراکتورسازی
0
4
1389/09/22 14:00
ملوان
0
5
مشاهده جزئیات
استقلال
2
1389/11/11 14:00
شهرداری یاسوج
0
نیمه نهایی
مشاهده جزئیات
فولاد
0
1390/03/12 14:00
پرسپولیس
1
مشاهده جزئیات
ملوان
2
1390/03/12 14:00
استقلال
1
فینال
مشاهده جزئیات
پرسپولیس
4
1390/03/17 14:00
ملوان
2
مشاهده جزئیات
ملوان
1
1390/03/20 14:00
پرسپولیس
0