حساب رسمی ورزش‌سه را در اینستاگرام دنبال کنید

جام حذفی ایران 91-92

یک شانزدهم نهایی
مشاهده جزئیات
تراکتور
3
1391/09/24 14:15
آلومینیوم هرمزگان
0
مشاهده جزئیات
پارسه ایرانیان
1
1391/09/24 14:15
داماش گیلان
3
مشاهده جزئیات
پرسپولیس شمال
1
1391/09/24 14:00
مس سرچشمه رفسنجان
0
مشاهده جزئیات
فجر سپاسی
3
1391/09/24 14:15
تربیت نوین یزد
0
مشاهده جزئیات
ذوب آهن
1
1391/09/24 14:15
حفاری اهواز
0
مشاهده جزئیات
شهرداری یاسوج
4
1391/09/24 13:30
مس کرمان
1
مشاهده جزئیات
شهرداری تبریز
0
1391/09/29 14:15
نفت تهران
3
مشاهده جزئیات
پرسپولیس
6
1391/09/29 16:15
ملوان
0
مشاهده جزئیات
سپاهان
2
1391/09/23 16:15
فولاد
1
مشاهده جزئیات
مس رفسنجان
3
1391/09/24 14:15
برق شیراز
0
مشاهده جزئیات
راه‌آهن
3
1391/09/24 14:15
شاهین بوشهر
0
مشاهده جزئیات
نیروی زمینی
1
1391/09/24 13:30
صنعت نفت آبادان
3
مشاهده جزئیات
ابومسلم
2
1391/09/24 14:15
پیکان
0
مشاهده جزئیات
صبای قم
3
1391/09/24 14:15
نفت‌ مسجدسلیمان
0
مشاهده جزئیات
استقلال
4
1391/09/24 16:15
سایپا
0
مشاهده جزئیات
استقلال اهواز
2
1391/09/24 14:15
گهر دورود
3
یک هشتم نهایی
مشاهده جزئیات
داماش گیلان
6
1391/09/30 14:00
تراکتور
5
مشاهده جزئیات
فجر سپاسی
4
1391/09/30 14:00
پرسپولیس شمال
3
مشاهده جزئیات
شهرداری یاسوج
0
1391/09/30 13:30
ذوب آهن
1
مشاهده جزئیات
پرسپولیس
4
1391/10/19 16:30
نفت تهران
1
مشاهده جزئیات
مس رفسنجان
0
1391/09/30 13:30
سپاهان
1
مشاهده جزئیات
صنعت نفت آبادان
3
1391/09/30 14:00
راه‌آهن
2
مشاهده جزئیات
گهر دورود
0
1391/10/02 13:30
استقلال
1
یک چهارم نهایی
مشاهده جزئیات
فجر سپاسی
3
1391/10/20 14:00
داماش گیلان
4
مشاهده جزئیات
ذوب آهن
0
1391/12/15 15:30
پرسپولیس
1
مشاهده جزئیات
سپاهان
2
1391/10/20 14:30
صنعت نفت آبادان
0
مشاهده جزئیات
استقلال
5
1391/10/20 16:30
ابومسلم
0
نیمه نهایی
مشاهده جزئیات
داماش گیلان
4
1392/01/17 17:00
پرسپولیس
6
مشاهده جزئیات
استقلال
5
1392/01/10 17:00
سپاهان
6
فینال
مشاهده جزئیات
پرسپولیس
4
1392/02/15 18:00
سپاهان
6