حساب رسمی ورزش‌سه را در اینستاگرام دنبال کنید

جام حذفی ایران 93-94

یک شانزدهم نهایی
مشاهده جزئیات
فولاد نوين
0
1393/07/26 19:00
استقلال
1
مشاهده جزئیات
پارسه تهران
1
1393/07/25 14:00
فولاد
0
مشاهده جزئیات
فجر سپاسی
1
1393/07/24 14:30
استقلال خوزستان
3
مشاهده جزئیات
ذوب آهن
3
1393/07/24 16:50
پیام چغادک بوشهر
0
مشاهده جزئیات
گل گهرسیرجان
1
1393/07/26 14:00
سپاهان
0
مشاهده جزئیات
نفت‌ مسجدسلیمان
2
1393/07/24 17:00
نیروی زمینی
0
مشاهده جزئیات
پرسپولیس
3
1393/07/24 16:50
کارگر بنه گز بوشهر
0
مشاهده جزئیات
راه‌آهن
2
1393/07/24 14:30
پاس
1
مشاهده جزئیات
استقلال اهواز
0
1393/07/26 17:00
نفت تهران
1
مشاهده جزئیات
شهرداری اردبیل
1
1393/07/24 14:00
صبای قم
0
مشاهده جزئیات
صنعت ساری
0
3
1393/07/25 14:30
ملوان
0
2
مشاهده جزئیات
پیکان
2
1393/07/25 14:30
بهمن شیراز
1
مشاهده جزئیات
پدیده شهرخودرو
2
1393/07/25 14:00
خونه به خونه
1
مشاهده جزئیات
گسترش فولاد
3
1393/07/24 14:00
شهدای ارتش اصفهان
0
مشاهده جزئیات
تراکتور
4
1393/07/25 14:30
کارون اهواز
0
مشاهده جزئیات
کیان بختیاری شهرکرد
0
1393/07/24 14:00
سایپا
6
یک هشتم نهایی
مشاهده جزئیات
استقلال
4
1393/08/05 16:40
پارسه تهران
2
مشاهده جزئیات
استقلال خوزستان
2
1393/08/04 15:00
ذوب آهن
3
مشاهده جزئیات
نفت‌ مسجدسلیمان
0
2
1393/08/04 16:00
گل گهرسیرجان
0
4
مشاهده جزئیات
پرسپولیس
1
4
1393/08/04 16:40
راه‌آهن
1
1
مشاهده جزئیات
نفت تهران
1
1393/08/05 15:00
شهرداری اردبیل
0
مشاهده جزئیات
صنعت ساری
2
1393/08/04 14:30
پیکان
0
مشاهده جزئیات
گسترش فولاد
1
1393/08/04 14:00
پدیده شهرخودرو
2
مشاهده جزئیات
سایپا
0
1
1393/08/04 14:30
تراکتور
0
3
یک چهارم نهایی
مشاهده جزئیات
ذوب آهن
2
3
1393/09/06 17:20
استقلال
2
0
مشاهده جزئیات
گل گهرسیرجان
1
2
1393/09/06 13:30
پرسپولیس
1
3
مشاهده جزئیات
نفت تهران
1
5
1393/09/06 14:30
صنعت ساری
1
3
مشاهده جزئیات
تراکتور
1
1393/09/06 14:00
پدیده شهرخودرو
2
نیمه نهایی
مشاهده جزئیات
پرسپولیس
1
1393/09/14 15:15
ذوب آهن
2
مشاهده جزئیات
پدیده شهرخودرو
1
7
1393/09/15 14:00
نفت تهران
1
8
فینال
مشاهده جزئیات
نفت تهران
1
1394/03/11 18:30
ذوب آهن
3