حساب رسمی ورزش‌سه را در اینستاگرام دنبال کنید

جام حذفی اسپانیا 2018-2019

یک هشتم نهایی
مشاهده جزئیات
لوانته
2
1397/10/21 00:00
بارسلونا
1
مشاهده جزئیات
بارسلونا
3
1397/10/28 00:00
لوانته
0
مشاهده جزئیات
بیلبائو
1
1397/10/20 22:00
سویا
3
مشاهده جزئیات
سویا
0
1397/10/26 23:00
بیلبائو
1
مشاهده جزئیات
خیرونا
1
1397/10/19 22:00
اتلتیکومادرید
1
مشاهده جزئیات
اتلتیکومادرید
3
1397/10/26 22:00
خیرونا
3
مشاهده جزئیات
رئال‌مادرید
3
1397/10/20 00:00
لگانس
0
مشاهده جزئیات
لگانس
1
1397/10/27 00:00
رئال‌مادرید
0
مشاهده جزئیات
بتیس
0
1397/10/20 23:00
رئال‌سوسیداد
0
مشاهده جزئیات
رئال‌سوسیداد
2
1397/10/27 22:00
بتیس
2
مشاهده جزئیات
ویارئال
2
1397/10/19 23:00
اسپانیول
2
مشاهده جزئیات
اسپانیول
3
1397/10/27 23:00
ویارئال
1
مشاهده جزئیات
ختافه
1
1397/10/19 23:00
وایادولید
0
مشاهده جزئیات
وایادولید
1
1397/10/25 22:00
ختافه
1
مشاهده جزئیات
خیخون
2
1397/10/19 00:00
والنسیا
1
مشاهده جزئیات
والنسیا
3
1397/10/26 00:00
خیخون
0
یک چهارم نهایی
مشاهده جزئیات
سویا
2
1397/11/04 00:00
بارسلونا
0
مشاهده جزئیات
بارسلونا
6
1397/11/11 00:00
سویا
1
مشاهده جزئیات
رئال‌مادرید
4
1397/11/05 00:00
خیرونا
2
مشاهده جزئیات
خیرونا
1
1397/11/12 00:00
رئال‌مادرید
3
مشاهده جزئیات
اسپانیول
1
1397/11/04 22:00
بتیس
1
مشاهده جزئیات
بتیس
1
1397/11/10 22:00
اسپانیول
1
مشاهده جزئیات
ختافه
1
1397/11/03 00:00
والنسیا
0
مشاهده جزئیات
والنسیا
3
1397/11/10 00:00
ختافه
1
نیمه نهایی
مشاهده جزئیات
بارسلونا
1
1397/11/17 23:30
رئال‌مادرید
1
مشاهده جزئیات
رئال‌مادرید
0
1397/12/08 23:30
بارسلونا
3
مشاهده جزئیات
بتیس
2
1397/11/18 23:30
والنسیا
2
مشاهده جزئیات
والنسیا
1
1397/12/09 23:30
بتیس
0
فینال
مشاهده جزئیات
بارسلونا
1
1398/03/04 23:30
والنسیا
2
والنسیا
بارسلونا