جام حذفی انگلیس 2016-2017

یک هشتم نهایی
مشاهده جزئیات
برنلی
0
1395/11/30 16:00
لینکولن سیتی
1
مشاهده جزئیات
سوتون یونایتد
0
1395/12/02 23:25
آرسنال
2
مشاهده جزئیات
منچسترسیتی
5
1395/12/11 23:15
هادرسفیلد
1
مشاهده جزئیات
میدلزبورو
3
1395/11/30 18:30
آکسفورد یونایتد
2
مشاهده جزئیات
ولورهمپتون
0
1395/11/30 21:00
چلسی
2
مشاهده جزئیات
بلکبرن
1
1395/12/01 19:45
منچستریونایتد
2
مشاهده جزئیات
فولام
0
1395/12/01 17:30
تاتنهام
3
مشاهده جزئیات
میلوال
1
1395/11/30 18:30
لسترسیتی
0
یک چهارم نهایی
مشاهده جزئیات
آرسنال
5
1395/12/21 21:00
لینکولن سیتی
0
مشاهده جزئیات
میدلزبورو
0
1395/12/21 15:45
منچسترسیتی
2
مشاهده جزئیات
چلسی
1
1395/12/23 23:15
منچستریونایتد
0
مشاهده جزئیات
تاتنهام
6
1395/12/22 17:30
میلوال
0
نیمه نهایی
مشاهده جزئیات
آرسنال
2
1396/02/03 18:30
منچسترسیتی
1
مشاهده جزئیات
چلسی
4
1396/02/02 20:45
تاتنهام
2
فینال
مشاهده جزئیات
آرسنال
2
1396/03/06 21:00
چلسی
1