حساب رسمی ورزش‌سه را در اینستاگرام دنبال کنید

جام حذفی انگلیس 2018-2019

یک شانزدهم نهایی
مشاهده جزئیات
نیوکسل
0
1397/11/06 18:30
واتفورد
2
واتفورد
نیوکسل
مشاهده جزئیات
پورتموث
1
1397/11/06 18:30
کوئینز پارک
1
کوئینز پارک
پورتموث
مشاهده جزئیات
دونکاستر
2
1397/11/06 18:30
اولدهام
1
اولدهام
دونکاستر
مشاهده جزئیات
کریستال پالاس
2
1397/11/07 19:30
تاتنهام
0
تاتنهام
کریستال پالاس
مشاهده جزئیات
آرسنال
1
1397/11/05 23:25
منچستریونایتد
3
منچستریونایتد
آرسنال
مشاهده جزئیات
چلسی
3
1397/11/07 21:30
شفیلد ونزدی
0
شفیلد ونزدی
چلسی
مشاهده جزئیات
بریستول سیتی
2
1397/11/05 23:15
بولتون
1
بولتون
بریستول سیتی
مشاهده جزئیات
شروزبری
2
1397/11/06 18:30
ولورهمپتون
2
مشاهده جزئیات
ولورهمپتون
3
1397/11/16 23:15
شروزبری
2
مشاهده جزئیات
منچسترسیتی
5
1397/11/06 18:30
برنلی
0
برنلی
منچسترسیتی
مشاهده جزئیات
میدلزبورو
5
1397/10/15 18:30
نیوپورت
0
نیوپورت
1397/11/16 23:15
میدلزبورو
مشاهده جزئیات
بارنت
3
1397/11/08 23:15
برنت‌فورد
3
مشاهده جزئیات
برنت‌فورد
3
1397/11/16 23:15
بارنت
1
مشاهده جزئیات
سوانسی
4
1397/11/06 18:30
گیلینگهام
1
گیلینگهام
سوانسی
مشاهده جزئیات
میلوال
3
1397/11/06 21:00
اورتون
2
اورتون
میلوال
مشاهده جزئیات
ویمبلدون
4
1397/11/06 23:15
وستهام
2
وستهام
ویمبلدون
مشاهده جزئیات
اکرینگتون
0
1397/11/06 16:00
دربی کانتی
1
دربی کانتی
اکرینگتون
مشاهده جزئیات
برایتون
0
1397/11/06 18:30
وست برومویچ
0
مشاهده جزئیات
وست برومویچ
1
1397/11/17 23:35
برایتون
3
یک هشتم نهایی
مشاهده جزئیات
کوئینز پارک
0
1397/11/26 23:15
واتفورد
1
واتفورد
کوئینز پارک
مشاهده جزئیات
دونکاستر
0
1397/11/28 19:30
کریستال پالاس
2
کریستال پالاس
دونکاستر
مشاهده جزئیات
چلسی
0
1397/11/29 23:00
منچستریونایتد
2
منچستریونایتد
چلسی
مشاهده جزئیات
بریستول سیتی
0
1397/11/28 16:30
ولورهمپتون
1
ولورهمپتون
بریستول سیتی
مشاهده جزئیات
نیوپورت
1
1397/11/27 21:00
منچسترسیتی
4
منچسترسیتی
نیوپورت
مشاهده جزئیات
سوانسی
4
1397/11/28 19:30
برنت‌فورد
1
برنت‌فورد
سوانسی
مشاهده جزئیات
ویمبلدون
0
1397/11/27 18:30
میلوال
1
میلوال
ویمبلدون
مشاهده جزئیات
برایتون
2
1397/11/27 16:00
دربی کانتی
1
دربی کانتی
برایتون
یک چهارم نهایی
مشاهده جزئیات
واتفورد
2
1397/12/25 15:45
کریستال پالاس
1
کریستال پالاس
واتفورد
مشاهده جزئیات
ولورهمپتون
2
1397/12/25 23:25
منچستریونایتد
1
منچستریونایتد
ولورهمپتون
مشاهده جزئیات
سوانسی
2
1397/12/25 20:50
منچسترسیتی
3
منچسترسیتی
سوانسی
مشاهده جزئیات
میلوال
2
4
1397/12/26 17:30
برایتون
2
5
برایتون
میلوال
نیمه نهایی
مشاهده جزئیات
واتفورد
3
1398/01/18 19:30
ولورهمپتون
2
ولورهمپتون
واتفورد
مشاهده جزئیات
منچسترسیتی
1
1398/01/17 21:00
برایتون
0
برایتون
منچسترسیتی
فینال
مشاهده جزئیات
منچسترسیتی
6
1398/02/28 20:30
واتفورد
0
واتفورد
منچسترسیتی