حساب رسمی ورزش‌سه را در اینستاگرام دنبال کنید

جام حذفی انگلیس 2019-2020

یک شانزدهم نهایی
مشاهده جزئیات
ردینگ
1
1398/11/05 18:30
کاردیف
1
مشاهده جزئیات
کاردیف
3
1
1398/11/15 23:15
ردینگ
3
4
مشاهده جزئیات
میلوال
0
1398/11/05 18:30
شفیلد یونایتد
2
شفیلد یونایتد
میلوال
مشاهده جزئیات
پورتموث
4
1398/11/05 18:30
بارنزلی
2
بارنزلی
پورتموث
مشاهده جزئیات
بورنموث
1
1398/11/07 23:30
آرسنال
2
آرسنال
بورنموث
مشاهده جزئیات
وستهام
0
1398/11/05 18:30
وست برومویچ
1
وست برومویچ
وستهام
مشاهده جزئیات
آکسفورد یونایتد
2
1398/11/15 23:35
نیوکسل
3
نیوکسل
آکسفورد یونایتد
مشاهده جزئیات
کوئینز پارک
1
1398/11/04 23:30
شفیلد ونزدی
2
شفیلد ونزدی
کوئینز پارک
مشاهده جزئیات
منچسترسیتی
4
1398/11/06 16:30
فولام
0
فولام
منچسترسیتی
مشاهده جزئیات
ساوتهمپتون
1
1398/11/05 18:30
تاتنهام
1
مشاهده جزئیات
تاتنهام
3
1398/11/16 23:15
ساوتهمپتون
2
مشاهده جزئیات
برنلی
1
1398/11/05 18:30
نوریچ
2
نوریچ
برنلی
مشاهده جزئیات
نورثهمپتون
0
1398/11/04 23:30
دربی کانتی
0
مشاهده جزئیات
دربی کانتی
4
1398/11/15 23:15
نورثهمپتون
2
مشاهده جزئیات
ترنمیر
0
1398/11/06 18:30
منچستریونایتد
6
منچستریونایتد
ترنمیر
مشاهده جزئیات
برنت‌فورد
0
1398/11/05 16:15
لسترسیتی
1
لسترسیتی
برنت‌فورد
مشاهده جزئیات
کاونتری
0
1398/11/05 18:30
بیرمنگام
0
مشاهده جزئیات
بیرمنگام
2
4
1398/11/15 23:15
کاونتری
2
1
مشاهده جزئیات
هال سیتی
1
1398/11/05 21:00
چلسی
2
چلسی
هال سیتی
مشاهده جزئیات
شروزبری
2
1398/11/06 20:30
لیورپول
2
مشاهده جزئیات
لیورپول
1
1398/11/15 23:15
شروزبری
0
یک هشتم نهایی
مشاهده جزئیات
ردینگ
1
1398/12/13 23:30
شفیلد یونایتد
2
شفیلد یونایتد
ردینگ
مشاهده جزئیات
پورتموث
0
1398/12/12 23:15
آرسنال
2
آرسنال
پورتموث
مشاهده جزئیات
وست برومویچ
2
1398/12/13 23:30
نیوکسل
3
نیوکسل
وست برومویچ
مشاهده جزئیات
شفیلد ونزدی
0
1398/12/14 23:15
منچسترسیتی
1
منچسترسیتی
شفیلد ونزدی
مشاهده جزئیات
تاتنهام
1
2
1398/12/14 23:15
نوریچ
1
3
نوریچ
تاتنهام
مشاهده جزئیات
دربی کانتی
0
1398/12/15 23:15
منچستریونایتد
3
منچستریونایتد
دربی کانتی
مشاهده جزئیات
لسترسیتی
1
1398/12/14 23:15
بیرمنگام
0
بیرمنگام
لسترسیتی
مشاهده جزئیات
چلسی
2
1398/12/13 23:15
لیورپول
0
لیورپول
چلسی
یک چهارم نهایی
مشاهده جزئیات
شفیلد یونایتد
1
1399/04/08 16:30
آرسنال
2
آرسنال
شفیلد یونایتد
مشاهده جزئیات
نیوکسل
0
1399/04/08 22:00
منچسترسیتی
2
منچسترسیتی
نیوکسل
مشاهده جزئیات
نوریچ
1
1399/04/07 21:00
منچستریونایتد
2
منچستریونایتد
نوریچ
مشاهده جزئیات
لسترسیتی
0
1399/04/08 19:30
چلسی
1
چلسی
لسترسیتی
نیمه نهایی
آرسنال
1399/04/28 22:15
منچسترسیتی
منچسترسیتی
آرسنال
منچستریونایتد
1399/04/29 20:30
چلسی
چلسی
منچستریونایتد