جام حذفی ایتالیا 2016-2017

یک هشتم نهایی
مشاهده جزئیات
ناپولی
3
1395/10/21 23:30
لا اسپزیا
1
لا اسپزیا
ناپولی
مشاهده جزئیات
فیورنتینا
1
1395/10/22 20:00
کیه وو
0
کیه وو
فیورنتینا
مشاهده جزئیات
یوونتوس
3
1395/10/22 23:15
آتالانتا
2
آتالانتا
یوونتوس
مشاهده جزئیات
آث میلان
2
1395/10/23 23:30
تورینو
1
تورینو
آث میلان
مشاهده جزئیات
اینتر
3
1395/10/28 23:30
بولونیا
2
بولونیا
اینتر
مشاهده جزئیات
لاتزیو
4
1395/10/29 23:30
جنوا
2
جنوا
لاتزیو
مشاهده جزئیات
آاس رم
4
1395/10/30 23:30
سامپدوریا
0
سامپدوریا
آاس رم
مشاهده جزئیات
ساسولو
1
1395/10/29 20:00
چزنا
2
چزنا
ساسولو
یک چهارم نهایی
مشاهده جزئیات
ناپولی
1
1395/11/05 23:15
فیورنتینا
0
فیورنتینا
ناپولی
مشاهده جزئیات
یوونتوس
2
1395/11/06 23:15
آث میلان
1
آث میلان
یوونتوس
مشاهده جزئیات
اینتر
1
1395/11/12 23:15
لاتزیو
2
لاتزیو
اینتر
مشاهده جزئیات
آاس رم
2
1395/11/13 23:30
چزنا
1
چزنا
آاس رم
نیمه نهایی
مشاهده جزئیات
یوونتوس
3
1395/12/10 23:15
ناپولی
1
مشاهده جزئیات
ناپولی
3
1396/01/16 23:15
یوونتوس
2
مشاهده جزئیات
لاتزیو
2
1395/12/11 23:15
آاس رم
0
مشاهده جزئیات
آاس رم
3
1396/01/15 23:15
لاتزیو
2
فینال
مشاهده جزئیات
یوونتوس
2
1396/02/27 23:30
لاتزیو
0
لاتزیو
یوونتوس