جام حذفی ایران 96-97

یک شانزدهم نهایی
مشاهده جزئیات
پرسپولیس
2
1396/07/29 16:45
نفت تهران
0
مشاهده جزئیات
بادران تهران
3
1396/06/18 16:45
پیکان
1
مشاهده جزئیات
داماش گیلان
1
1396/06/16 17:45
سیراف کنگان
0
مشاهده جزئیات
سپاهان
0
1396/06/16 18:45
صنعت نفت آبادان
1
مشاهده جزئیات
نیروی زمینی
0
1396/06/17 17:00
گل ابریشم
4
مشاهده جزئیات
فولاد
0
1396/06/18 20:00
ایران جوان بوشهر
1
مشاهده جزئیات
پارس جنوبی جم
0
3
1396/06/17 20:00
نساجی مازندران
0
4
مشاهده جزئیات
گل گهرسیرجان
1
1396/06/17 17:45
استقلال
2
مشاهده جزئیات
ذوب آهن
1
2
1396/06/17 18:45
فجر سپاسی
1
4
مشاهده جزئیات
پدیده شهرخودرو
1
1396/06/16 18:15
تراکتور
2
مشاهده جزئیات
استقلال خوزستان
5
1396/06/16 20:00
میعاد مغان اردبیل
0
مشاهده جزئیات
سپیدرود رشت
1
1396/06/18 18:00
ملوان
3
مشاهده جزئیات
گل ریحان البرز
2
1396/06/17 18:45
سایپا
1
مشاهده جزئیات
نفت‌ مسجدسلیمان
0
1396/07/12 17:22
گسترش فولاد
1
مشاهده جزئیات
سیاه جامگان
3
1396/06/18 18:10
برق جدید شیراز
1
مشاهده جزئیات
راه‌آهن
1
1396/06/18 16:45
خونه به خونه
2
یک هشتم نهایی
مشاهده جزئیات
بادران تهران
1
1396/09/24 16:15
پرسپولیس
2
مشاهده جزئیات
صنعت نفت آبادان
2
1396/08/04 18:45
داماش گیلان
1
مشاهده جزئیات
ایران جوان بوشهر
2
1396/08/04 15:00
گل ابریشم
1
مشاهده جزئیات
استقلال
2
1396/07/28 16:45
نساجی مازندران
1
مشاهده جزئیات
تراکتور
5
1396/08/04 17:00
فجر سپاسی
2
مشاهده جزئیات
ملوان
0
1396/08/05 14:00
استقلال خوزستان
2
مشاهده جزئیات
گسترش فولاد
0
5
1396/08/05 14:30
گل ریحان البرز
0
4
مشاهده جزئیات
خونه به خونه
0
3
1396/08/05 14:00
سیاه جامگان
0
2
یک چهارم نهایی
مشاهده جزئیات
پرسپولیس
1
4
1396/09/28 14:30
صنعت نفت آبادان
1
5
مشاهده جزئیات
استقلال
3
1396/09/29 14:30
ایران جوان بوشهر
0
مشاهده جزئیات
استقلال خوزستان
0
4
1396/09/28 14:30
تراکتور
0
3
مشاهده جزئیات
خونه به خونه
2
1396/09/27 13:45
گسترش فولاد
0
نیمه نهایی
مشاهده جزئیات
صنعت نفت آبادان
1
1396/11/10 14:45
استقلال
2
مشاهده جزئیات
استقلال خوزستان
1
1396/12/18 15:00
خونه به خونه
3
فینال
مشاهده جزئیات
استقلال
1
1397/02/13 19:15
خونه به خونه
0