حساب رسمی ورزش‌سه را در اینستاگرام دنبال کنید

جام حذفی ایران 97-98

یک شانزدهم نهایی
مشاهده جزئیات
هوادار
0
1397/06/24 18:40
مقاومت تهران
1
مشاهده جزئیات
چوکا تالش
0
3
1397/06/24 16:30
داماش گیلان
0
4
مشاهده جزئیات
پیکان
0
5
1397/06/23 18:40
پارس جنوبی جم
0
6
مشاهده جزئیات
ستاره کاسپین بابل
1
1397/06/23 17:00
ماشین‌سازی‌تبریز
2
مشاهده جزئیات
نفت‌ مسجدسلیمان
0
1397/07/10 20:45
استقلال
1
مشاهده جزئیات
سایپا
2
1397/06/22 18:40
سردار بوکان
1
مشاهده جزئیات
صنعت نفت آبادان
3
4
1397/06/23 20:00
تراکتور
3
3
مشاهده جزئیات
استقلال خوزستان
2
1397/06/21 18:50
شاهین انزلی
0
مشاهده جزئیات
پدیده ملک شاهی ایلام
0
1397/06/23 17:00
مس کرمان
5
مشاهده جزئیات
سیراف کنگان
1
1397/06/23 17:00
خونه به خونه
0
مشاهده جزئیات
سپاهان
3
1397/06/23 17:30
شهرداری ماهشهر
1
مشاهده جزئیات
نساجی مازندران
5
1397/06/26 18:45
شاهین لردگان
0
مشاهده جزئیات
فولاد
7
1397/06/24 18:50
مس شهر بابک
0
مشاهده جزئیات
ذوب آهن
1
1397/06/22 18:30
پدیده شهرخودرو
2
مشاهده جزئیات
پرسپولیس
1
1397/07/26 18:00
نود ارومیه
0
مشاهده جزئیات
ملوان
0
1397/06/23 16:30
سپیدرود رشت
1
یک هشتم نهایی
مشاهده جزئیات
مقاومت تهران
0
1397/07/12 14:45
داماش گیلان
2
مشاهده جزئیات
پارس جنوبی جم
1
1397/07/14 17:15
ماشین‌سازی‌تبریز
2
مشاهده جزئیات
استقلال
2
1
1397/08/10 16:30
سایپا
2
3
مشاهده جزئیات
استقلال خوزستان
2
1397/07/12 18:30
صنعت نفت آبادان
5
مشاهده جزئیات
مس کرمان
5
1397/07/13 16:45
سیراف کنگان
2
مشاهده جزئیات
سپاهان
1
4
1397/07/13 18:15
نساجی مازندران
1
3
مشاهده جزئیات
پدیده شهرخودرو
3
1397/07/13 16:35
فولاد
2
مشاهده جزئیات
سپیدرود رشت
0
1397/11/11 15:00
پرسپولیس
1
یک چهارم نهایی
مشاهده جزئیات
ماشین‌سازی‌تبریز
1
2
1397/08/09 14:45
داماش گیلان
1
3
مشاهده جزئیات
صنعت نفت آبادان
1
1397/09/16 16:30
سایپا
3
مشاهده جزئیات
مس کرمان
0
8
1397/08/11 16:15
سپاهان
0
9
مشاهده جزئیات
پرسپولیس
1
3
1397/11/29 17:15
پدیده شهرخودرو
1
1
نیمه نهایی
مشاهده جزئیات
داماش گیلان
2
1397/11/09 16:00
سایپا
1
مشاهده جزئیات
سپاهان
0
1398/03/08 21:00
پرسپولیس
1
فینال
مشاهده جزئیات
داماش گیلان
0
1398/03/12 23:20
پرسپولیس
1