حساب رسمی ورزش‌سه را در اینستاگرام دنبال کنید

جام حذفی فرانسه 2018-2019

یک هشتم نهایی
مشاهده جزئیات
گنگام
1
1397/11/18 23:30
لیون
2
مشاهده جزئیات
باستیا
1
3
1397/11/16 23:30
کان
1
5
مشاهده جزئیات
رن
2
1397/11/17 23:35
لیل
1
مشاهده جزئیات
متز
0
1397/11/16 21:00
اورلئان
1
مشاهده جزئیات
ویلفرنچ
0
1397/11/17 21:00
پاری سن ژرمن
3
مشاهده جزئیات
آی سی کرویکس
0
1397/11/16 21:00
دیژون
3
مشاهده جزئیات
نانت
2
1397/11/16 21:00
تولوز
0
مشاهده جزئیات
ویتره
3
1397/11/17 21:00
لیون دچر
2
یک چهارم نهایی
مشاهده جزئیات
لیون
3
1397/12/08 23:30
کان
1
مشاهده جزئیات
رن
2
1397/12/08 21:00
اورلئان
0
مشاهده جزئیات
پاری سن ژرمن
3
1397/12/07 23:40
دیژون
0
مشاهده جزئیات
ویتره
0
1397/12/15 21:00
نانت
2
نیمه نهایی
مشاهده جزئیات
لیون
2
1398/01/13 23:40
رن
3
مشاهده جزئیات
پاری سن ژرمن
3
1398/01/14 23:30
نانت
0
فینال
مشاهده جزئیات
رن
2
6
1398/02/07 23:30
پاری سن ژرمن
2
5