حساب رسمی ورزش‌سه را در اینستاگرام دنبال کنید

جام حذفی فرانسه 2019-2020

یک هشتم نهایی
مشاهده جزئیات
نیس
1
1398/11/10 23:25
لیون
2
مشاهده جزئیات
مارسی
3
1398/11/09 23:35
استراسبورگ
1
مشاهده جزئیات
لیمونست
1
1398/11/08 21:00
دیژون
2
مشاهده جزئیات
پائو
0
1398/11/09 21:00
پاری سن ژرمن
2
مشاهده جزئیات
اپینال
2
1398/11/09 21:00
لیل
1
مشاهده جزئیات
موناکو
0
1398/11/08 23:25
سنت اتین
1
مشاهده جزئیات
بلفورت
0
5
1398/11/08 21:00
مون پلیه
0
4
مشاهده جزئیات
آنژه
4
1398/11/08 21:00
رن
5
یک چهارم نهایی
مشاهده جزئیات
لیون
1
1398/11/23 23:35
مارسی
0
مشاهده جزئیات
دیژون
1
1398/11/23 21:00
پاری سن ژرمن
6
مشاهده جزئیات
اپینال
1
1398/11/24 23:30
سنت اتین
2
مشاهده جزئیات
بلفورت
0
1398/11/22 23:25
رن
3
نیمه نهایی
مشاهده جزئیات
لیون
1
1398/12/14 23:40
پاری سن ژرمن
5
مشاهده جزئیات
سنت اتین
2
1398/12/15 23:25
رن
1