لیگ اروپا 2019-2020

یک شانزدهم نهایی
مشاهده جزئیات
المپیاکوس
0
1398/12/01 23:30
آرسنال
1
مشاهده جزئیات
آرسنال
1
1398/12/08 23:30
المپیاکوس
2
مشاهده جزئیات
ولورهمپتون
4
1398/12/01 23:30
اسپانیول
0
مشاهده جزئیات
اسپانیول
3
1398/12/08 21:25
ولورهمپتون
2
مشاهده جزئیات
کلوژ
1
1398/12/01 21:25
سویا
1
مشاهده جزئیات
سویا
0
1398/12/08 23:30
کلوژ
0
مشاهده جزئیات
آاس رم
1
1398/12/01 23:30
خنت
0
مشاهده جزئیات
خنت
1
1398/12/08 21:25
آاس رم
1
مشاهده جزئیات
آلکمار
1
1398/12/01 23:30
لاسک
1
مشاهده جزئیات
لاسک
2
1398/12/08 21:25
آلکمار
0
مشاهده جزئیات
کلوب بروژ
1
1398/12/01 21:25
منچستریونایتد
1
مشاهده جزئیات
منچستریونایتد
5
1398/12/08 23:30
کلوب بروژ
0
مشاهده جزئیات
اسپورتینگ
3
1398/12/01 21:25
باشاک شهیر
1
مشاهده جزئیات
باشاک شهیر
3
1398/12/08 21:25
اسپورتینگ
1
مشاهده جزئیات
کپنهاگن
1
1398/12/01 21:25
سلتیک
1
مشاهده جزئیات
سلتیک
1
1398/12/08 23:30
کپنهاگن
3
مشاهده جزئیات
لودوگورتس
0
1398/12/01 21:25
اینتر
2
مشاهده جزئیات
اینتر
2
1398/12/08 23:30
لودوگورتس
1
مشاهده جزئیات
ختافه
2
1398/12/01 21:25
آژاکس
0
مشاهده جزئیات
آژاکس
2
1398/12/08 23:30
ختافه
1
مشاهده جزئیات
گلاسکو رنجرز
3
1398/12/01 23:30
براگا
2
مشاهده جزئیات
براگا
0
1398/12/07 20:30
گلاسکو رنجرز
1
مشاهده جزئیات
بایرلورکوزن
2
1398/12/01 23:30
پورتو
1
مشاهده جزئیات
پورتو
1
1398/12/08 21:25
بایرلورکوزن
3
مشاهده جزئیات
شاختار
2
1398/12/01 21:25
بنفیکا
1
مشاهده جزئیات
بنفیکا
3
1398/12/08 23:30
شاختار
3
مشاهده جزئیات
وولفسبورگ
2
1398/12/01 23:30
مالمو
1
مشاهده جزئیات
مالمو
0
1398/12/08 21:25
وولفسبورگ
3
مشاهده جزئیات
آپوئل نیکوزیا
0
1398/12/01 23:30
بازل
3
مشاهده جزئیات
بازل
1
1398/12/08 21:25
آپوئل نیکوزیا
0
مشاهده جزئیات
فرانکفورت
4
1398/12/01 21:25
سالزبورگ
1
مشاهده جزئیات
سالزبورگ
2
1398/12/09 20:30
فرانکفورت
2
یک هشتم نهایی
مشاهده جزئیات
المپیاکوس
1
1398/12/22 23:30
ولورهمپتون
1
مشاهده جزئیات
ولورهمپتون
1
1399/05/16 23:30
المپیاکوس
0
مشاهده جزئیات
سویا
2
1399/05/16 21:25
آاس رم
0
آاس رم
سویا
مشاهده جزئیات
لاسک
0
1398/12/22 21:25
منچستریونایتد
5
مشاهده جزئیات
منچستریونایتد
2
1399/05/15 23:30
لاسک
1
مشاهده جزئیات
باشاک شهیر
1
1398/12/22 21:25
کپنهاگن
0
مشاهده جزئیات
کپنهاگن
3
1399/05/15 21:25
باشاک شهیر
0
مشاهده جزئیات
اینتر
2
1399/05/15 23:30
ختافه
0
ختافه
اینتر
مشاهده جزئیات
گلاسکو رنجرز
1
1398/12/22 23:30
بایرلورکوزن
3
مشاهده جزئیات
بایرلورکوزن
1
1399/05/16 21:25
گلاسکو رنجرز
0
مشاهده جزئیات
وولفسبورگ
1
1398/12/22 23:30
شاختار
2
مشاهده جزئیات
شاختار
3
1399/05/15 21:25
وولفسبورگ
0
مشاهده جزئیات
فرانکفورت
0
1398/12/22 21:25
بازل
3
مشاهده جزئیات
بازل
1
1399/05/16 23:30
فرانکفورت
0
یک چهارم نهایی
مشاهده جزئیات
ولورهمپتون
0
1399/05/21 23:30
سویا
1
سویا
ولورهمپتون
مشاهده جزئیات
منچستریونایتد
1
1399/05/20 23:30
کپنهاگن
0
کپنهاگن
منچستریونایتد
مشاهده جزئیات
اینتر
2
1399/05/20 23:30
بایرلورکوزن
1
بایرلورکوزن
اینتر
مشاهده جزئیات
شاختار
4
1399/05/21 23:30
بازل
1
بازل
شاختار
نیمه نهایی
مشاهده جزئیات
سویا
2
1399/05/26 23:30
منچستریونایتد
1
منچستریونایتد
سویا
مشاهده جزئیات
اینتر
5
1399/05/27 23:30
شاختار
0
شاختار
اینتر
فینال
مشاهده جزئیات
سویا
3
1399/05/31 23:30
اینتر
2
اینتر
سویا