لیگ اروپا 2020-2021

یک شانزدهم نهایی
مشاهده جزئیات
براگا
0
1399/11/30 21:25
آاس رم
2
مشاهده جزئیات
آاس رم
3
1399/12/07 23:30
براگا
1
مشاهده جزئیات
مکابی
0
1399/11/30 23:30
شاختار
2
مشاهده جزئیات
شاختار
1
1399/12/07 21:25
مکابی
0
مشاهده جزئیات
لیل
1
1399/11/30 23:30
آژاکس
2
مشاهده جزئیات
آژاکس
2
1399/12/07 21:25
لیل
1
مشاهده جزئیات
یانگ بویز
4
1399/11/30 21:25
بایرلورکوزن
3
مشاهده جزئیات
بایرلورکوزن
0
1399/12/07 23:30
یانگ بویز
2
مشاهده جزئیات
ستاره سرخ بلگراد
2
1399/11/30 21:25
آث میلان
2
مشاهده جزئیات
آث میلان
1
1399/12/07 23:30
ستاره سرخ بلگراد
1
مشاهده جزئیات
رئال‌سوسیداد
0
1399/11/30 21:25
منچستریونایتد
4
مشاهده جزئیات
منچستریونایتد
0
1399/12/07 23:30
رئال‌سوسیداد
0
مشاهده جزئیات
گرانادا
2
1399/11/30 23:30
ناپولی
0
مشاهده جزئیات
ناپولی
2
1399/12/07 21:25
گرانادا
1
مشاهده جزئیات
مولده
3
1399/11/30 23:30
هوفنهایم
3
مشاهده جزئیات
هوفنهایم
0
1399/12/07 21:25
مولده
2
مشاهده جزئیات
بنفیکا
1
1399/11/30 23:30
آرسنال
1
مشاهده جزئیات
آرسنال
3
1399/12/07 21:25
بنفیکا
2
مشاهده جزئیات
المپیاکوس
4
1399/11/30 21:25
آیندهوون
2
مشاهده جزئیات
آیندهوون
2
1399/12/07 23:30
المپیاکوس
1
مشاهده جزئیات
اسلاویا پراگ
0
1399/11/30 21:25
لسترسیتی
0
مشاهده جزئیات
لسترسیتی
0
1399/12/07 23:30
اسلاویا پراگ
2
مشاهده جزئیات
آنتورپ
3
1399/11/30 23:30
گلاسکو رنجرز
4
مشاهده جزئیات
گلاسکو رنجرز
5
1399/12/07 21:25
آنتورپ
2
مشاهده جزئیات
ولفسبرگر
1
1399/11/30 21:25
تاتنهام
4
مشاهده جزئیات
تاتنهام
4
1399/12/06 20:30
ولفسبرگر
0
مشاهده جزئیات
کراسنودار
2
1399/11/30 21:25
دیناموزاگرب
3
مشاهده جزئیات
دیناموزاگرب
1
1399/12/07 23:30
کراسنودار
0
مشاهده جزئیات
دیناموکیف
1
1399/11/30 18:30
کلوب بروژ
1
مشاهده جزئیات
کلوب بروژ
0
1399/12/07 23:30
دیناموکیف
1
مشاهده جزئیات
سالزبورگ
0
1399/11/30 23:30
ویارئال
2
مشاهده جزئیات
ویارئال
2
1399/12/07 21:25
سالزبورگ
1
یک هشتم نهایی
مشاهده جزئیات
آاس رم
3
1399/12/21 23:30
شاختار
0
مشاهده جزئیات
شاختار
1
1399/12/28 21:25
آاس رم
2
مشاهده جزئیات
آژاکس
3
1399/12/21 21:25
یانگ بویز
0
مشاهده جزئیات
یانگ بویز
0
1399/12/28 23:30
آژاکس
2
مشاهده جزئیات
منچستریونایتد
1
1399/12/21 21:25
آث میلان
1
مشاهده جزئیات
آث میلان
0
1399/12/28 23:30
منچستریونایتد
1
مشاهده جزئیات
گرانادا
2
1399/12/21 23:30
مولده
0
مشاهده جزئیات
مولده
2
1399/12/28 21:25
گرانادا
1
مشاهده جزئیات
المپیاکوس
1
1399/12/21 23:30
آرسنال
3
مشاهده جزئیات
آرسنال
0
1399/12/28 21:25
المپیاکوس
1
مشاهده جزئیات
اسلاویا پراگ
1
1399/12/21 21:25
گلاسکو رنجرز
1
مشاهده جزئیات
گلاسکو رنجرز
0
1399/12/28 23:30
اسلاویا پراگ
2
مشاهده جزئیات
تاتنهام
2
1399/12/21 23:30
دیناموزاگرب
0
مشاهده جزئیات
دیناموزاگرب
3
1399/12/28 21:25
تاتنهام
0
مشاهده جزئیات
دیناموکیف
0
1399/12/21 21:25
ویارئال
2
مشاهده جزئیات
ویارئال
2
1399/12/28 23:30
دیناموکیف
0
یک چهارم نهایی
مشاهده جزئیات
آژاکس
1
1400/01/19 23:30
آاس رم
2
مشاهده جزئیات
آاس رم
1
1400/01/26 23:30
آژاکس
1
مشاهده جزئیات
گرانادا
0
1400/01/19 23:30
منچستریونایتد
2
مشاهده جزئیات
منچستریونایتد
2
1400/01/26 23:30
گرانادا
0
مشاهده جزئیات
آرسنال
1
1400/01/19 23:30
اسلاویا پراگ
1
مشاهده جزئیات
اسلاویا پراگ
0
1400/01/26 23:30
آرسنال
4
مشاهده جزئیات
دیناموزاگرب
0
1400/01/19 23:30
ویارئال
1
مشاهده جزئیات
ویارئال
2
1400/01/26 23:30
دیناموزاگرب
1
نیمه نهایی
مشاهده جزئیات
منچستریونایتد
6
1400/02/09 23:30
آاس رم
2
مشاهده جزئیات
آاس رم
3
1400/02/16 23:30
منچستریونایتد
2
مشاهده جزئیات
ویارئال
2
1400/02/09 23:30
آرسنال
1
مشاهده جزئیات
آرسنال
0
1400/02/16 23:30
ویارئال
0
فینال
مشاهده جزئیات
ویارئال
1
11
1400/03/05 23:30
منچستریونایتد
1
10
منچستریونایتد
ویارئال