حساب رسمی ورزش‌سه را در اینستاگرام دنبال کنید

لیگ اروپا 2013-2014

یک شانزدهم نهایی
مشاهده جزئیات
پورتو
2
1392/12/01 23:35
فرانکفورت
2
مشاهده جزئیات
فرانکفورت
3
1392/12/08 21:30
پورتو
3
مشاهده جزئیات
سوانسی
0
1392/12/01 23:35
ناپولی
0
مشاهده جزئیات
ناپولی
3
1392/12/08 21:30
سوانسی
1
مشاهده جزئیات
ماریبور
2
1392/12/01 23:35
سویا
2
مشاهده جزئیات
سویا
2
1392/12/08 21:30
ماریبور
1
مشاهده جزئیات
بتیس
1
1392/12/01 23:35
روبین کازان
1
مشاهده جزئیات
روبین کازان
0
1392/12/08 20:30
بتیس
2
مشاهده جزئیات
مکابی
3
1392/12/01 21:30
بازل
3
مشاهده جزئیات
بازل
1
1392/12/08 23:35
مکابی
0
مشاهده جزئیات
آژاکس
0
1392/12/01 23:35
سالزبورگ
3
مشاهده جزئیات
سالزبورگ
3
1392/12/08 21:30
آژاکس
1
مشاهده جزئیات
لاتزیو
0
1392/12/01 23:35
لودوگورتس
1
مشاهده جزئیات
لودوگورتس
3
1392/12/08 21:30
لاتزیو
3
مشاهده جزئیات
دیناموکیف اوکراین
0
1392/12/01 21:30
والنسیا
2
مشاهده جزئیات
والنسیا
0
1392/12/08 23:35
دیناموکیف اوکراین
0
مشاهده جزئیات
اسلوان براتیسلاوا
0
1392/12/01 21:30
آلکمار
1
مشاهده جزئیات
آلکمار
1
1392/12/08 23:35
اسلوان براتیسلاوا
1
مشاهده جزئیات
آنژی
0
1392/12/01 20:30
خنک
0
مشاهده جزئیات
خنک
0
1392/12/08 23:35
آنژی
2
مشاهده جزئیات
دنیپرو
1
1392/12/01 21:30
تاتنهام
0
مشاهده جزئیات
تاتنهام
3
1392/12/08 23:35
دنیپرو
1
مشاهده جزئیات
پائوک
0
1392/12/01 21:30
بنفیکا
1
مشاهده جزئیات
بنفیکا
3
1392/12/08 23:35
پائوک
0
مشاهده جزئیات
اودسا
0
1392/12/01 21:30
لیون
0
مشاهده جزئیات
لیون
1
1392/12/08 23:35
اودسا
0
مشاهده جزئیات
ویکتوریا پلژن
1
1392/12/01 23:35
شاختار
1
مشاهده جزئیات
شاختار
1
1392/12/08 21:30
ویکتوریا پلژن
2
مشاهده جزئیات
یوونتوس
2
1392/12/01 21:30
ترابزون اسپور
0
مشاهده جزئیات
ترابزون اسپور
0
1392/12/08 23:35
یوونتوس
2
مشاهده جزئیات
اسبرگ
1
1392/12/01 21:30
فیورنتینا
3
مشاهده جزئیات
فیورنتینا
1
1392/12/08 23:35
اسبرگ
1
یک هشتم نهایی
مشاهده جزئیات
پورتو
1
1392/12/22 21:30
ناپولی
0
مشاهده جزئیات
ناپولی
2
1392/12/29 23:35
پورتو
2
مشاهده جزئیات
سویا
0
1392/12/22 23:35
بتیس
2
مشاهده جزئیات
بتیس
0
1392/12/29 23:35
سویا
2
مشاهده جزئیات
بازل
0
1392/12/22 21:30
سالزبورگ
0
مشاهده جزئیات
سالزبورگ
1
1392/12/29 23:35
بازل
2
مشاهده جزئیات
لودوگورتس
0
1392/12/22 21:30
والنسیا
3
مشاهده جزئیات
والنسیا
1
1392/12/29 21:30
لودوگورتس
0
مشاهده جزئیات
آلکمار
1
1392/12/22 23:35
آنژی
0
مشاهده جزئیات
آنژی
0
1392/12/29 20:30
آلکمار
0
مشاهده جزئیات
تاتنهام
1
1392/12/22 23:35
بنفیکا
3
مشاهده جزئیات
بنفیکا
2
1392/12/29 21:30
تاتنهام
2
مشاهده جزئیات
لیون
4
1392/12/22 23:35
ویکتوریا پلژن
1
مشاهده جزئیات
ویکتوریا پلژن
2
1392/12/29 21:30
لیون
1
مشاهده جزئیات
یوونتوس
1
1392/12/22 23:35
فیورنتینا
1
مشاهده جزئیات
فیورنتینا
0
1392/12/29 21:30
یوونتوس
1
یک چهارم نهایی
مشاهده جزئیات
پورتو
1
1393/01/14 23:35
سویا
0
مشاهده جزئیات
سویا
4
1393/01/21 23:35
پورتو
1
مشاهده جزئیات
بازل
3
1393/01/14 23:35
والنسیا
0
مشاهده جزئیات
والنسیا
5
1393/01/21 23:35
بازل
0
مشاهده جزئیات
آلکمار
0
1393/01/14 23:35
بنفیکا
1
مشاهده جزئیات
بنفیکا
2
1393/01/21 23:35
آلکمار
0
مشاهده جزئیات
لیون
0
1393/01/14 23:35
یوونتوس
1
مشاهده جزئیات
یوونتوس
2
1393/01/21 23:35
لیون
1
نیمه نهایی
مشاهده جزئیات
سویا
2
1393/02/04 23:35
والنسیا
0
مشاهده جزئیات
والنسیا
3
1393/02/11 23:35
سویا
1
مشاهده جزئیات
بنفیکا
2
1393/02/04 23:35
یوونتوس
1
مشاهده جزئیات
یوونتوس
0
1393/02/11 23:35
بنفیکا
0
فینال
مشاهده جزئیات
سویا
4
1393/02/24 23:15
بنفیکا
2
بنفیکا
سویا