حساب رسمی ورزش‌سه را در اینستاگرام دنبال کنید

لیگ اروپا 2017-2018

یک شانزدهم نهایی
مشاهده جزئیات
ناپولی
1
1396/11/26 23:35
لایپزیش
3
مشاهده جزئیات
لایپزیش
0
1396/12/03 21:30
ناپولی
2
مشاهده جزئیات
سلتیک
1
1396/11/26 23:35
زنیت
0
مشاهده جزئیات
زنیت
3
1396/12/03 21:30
سلتیک
0
مشاهده جزئیات
مارسی
3
1396/11/26 21:30
براگا
0
مشاهده جزئیات
براگا
1
1396/12/03 23:35
مارسی
0
مشاهده جزئیات
اسپارتاک
1
1396/11/26 21:30
بیلبائو
3
مشاهده جزئیات
بیلبائو
1
1396/12/03 23:35
اسپارتاک
2
مشاهده جزئیات
استوا بخارست
1
1396/11/26 23:35
لاتزیو
0
مشاهده جزئیات
لاتزیو
5
1396/12/03 21:30
استوا بخارست
1
مشاهده جزئیات
آ ا ک آتن
1
1396/11/26 23:35
دیناموکیف اوکراین
1
مشاهده جزئیات
دیناموکیف اوکراین
0
1396/12/03 21:30
آ ا ک آتن
0
مشاهده جزئیات
دورتموند
3
1396/11/26 21:30
آتالانتا
2
مشاهده جزئیات
آتالانتا
1
1396/12/03 23:35
دورتموند
1
مشاهده جزئیات
رئال‌سوسیداد
2
1396/11/26 21:30
سالزبورگ
2
مشاهده جزئیات
سالزبورگ
2
1396/12/03 23:35
رئال‌سوسیداد
1
مشاهده جزئیات
لودوگورتس
0
1396/11/26 21:30
آث میلان
3
مشاهده جزئیات
آث میلان
1
1396/12/03 23:35
لودوگورتس
0
مشاهده جزئیات
اوسترشوند
0
1396/11/26 21:30
آرسنال
3
مشاهده جزئیات
آرسنال
1
1396/12/03 23:35
اوسترشوند
2
مشاهده جزئیات
ستاره سرخ بلگراد
0
1396/11/24 20:30
زسکامسکو
0
مشاهده جزئیات
زسکامسکو
1
1396/12/02 20:30
ستاره سرخ بلگراد
0
مشاهده جزئیات
لیون
3
1396/11/26 23:35
ویارئال
1
مشاهده جزئیات
ویارئال
0
1396/12/03 21:30
لیون
1
مشاهده جزئیات
کپنهاگن
1
1396/11/26 23:35
اتلتیکومادرید
4
مشاهده جزئیات
اتلتیکومادرید
1
1396/12/03 21:30
کپنهاگن
0
مشاهده جزئیات
نیس
2
1396/11/26 21:30
لوکوموتیو مسکو
3
مشاهده جزئیات
لوکوموتیو مسکو
1
1396/12/03 19:30
نیس
0
مشاهده جزئیات
آستانه
1
1396/11/26 19:30
اسپورتینگ
3
مشاهده جزئیات
اسپورتینگ
3
1396/12/03 21:30
آستانه
3
مشاهده جزئیات
پارتیزان بلگراد
1
1396/11/26 23:35
ویکتوریا پلژن
1
مشاهده جزئیات
ویکتوریا پلژن
2
1396/12/03 21:30
پارتیزان بلگراد
0
یک هشتم نهایی
مشاهده جزئیات
لایپزیش
2
1396/12/17 23:35
زنیت
1
مشاهده جزئیات
زنیت
1
1396/12/24 21:30
لایپزیش
1
مشاهده جزئیات
مارسی
3
1396/12/17 23:35
بیلبائو
1
مشاهده جزئیات
بیلبائو
1
1396/12/24 21:30
مارسی
2
مشاهده جزئیات
لاتزیو
2
1396/12/17 23:35
دیناموکیف اوکراین
2
مشاهده جزئیات
دیناموکیف اوکراین
0
1396/12/24 21:30
لاتزیو
2
مشاهده جزئیات
دورتموند
1
1396/12/17 21:30
سالزبورگ
2
مشاهده جزئیات
سالزبورگ
0
1396/12/24 23:35
دورتموند
0
مشاهده جزئیات
آث میلان
0
1396/12/17 21:30
آرسنال
2
مشاهده جزئیات
آرسنال
3
1396/12/24 23:35
آث میلان
1
مشاهده جزئیات
زسکامسکو
0
1396/12/17 21:30
لیون
1
مشاهده جزئیات
لیون
2
1396/12/24 23:35
زسکامسکو
3
مشاهده جزئیات
اتلتیکومادرید
3
1396/12/17 21:30
لوکوموتیو مسکو
0
مشاهده جزئیات
لوکوموتیو مسکو
1
1396/12/24 19:30
اتلتیکومادرید
5
مشاهده جزئیات
اسپورتینگ
2
1396/12/17 23:35
ویکتوریا پلژن
0
مشاهده جزئیات
ویکتوریا پلژن
2
1396/12/24 21:30
اسپورتینگ
1
یک چهارم نهایی
مشاهده جزئیات
لایپزیش
1
1397/01/16 23:35
مارسی
0
مشاهده جزئیات
مارسی
5
1397/01/23 23:35
لایپزیش
2
مشاهده جزئیات
لاتزیو
4
1397/01/16 23:35
سالزبورگ
2
مشاهده جزئیات
سالزبورگ
4
1397/01/23 23:35
لاتزیو
1
مشاهده جزئیات
آرسنال
4
1397/01/16 23:35
زسکامسکو
1
مشاهده جزئیات
زسکامسکو
2
1397/01/23 23:35
آرسنال
2
مشاهده جزئیات
اتلتیکومادرید
2
1397/01/16 23:35
اسپورتینگ
0
مشاهده جزئیات
اسپورتینگ
1
1397/01/23 23:35
اتلتیکومادرید
0
نیمه نهایی
مشاهده جزئیات
مارسی
2
1397/02/06 23:35
سالزبورگ
0
مشاهده جزئیات
سالزبورگ
2
1397/02/13 23:35
مارسی
1
مشاهده جزئیات
آرسنال
1
1397/02/06 23:35
اتلتیکومادرید
1
مشاهده جزئیات
اتلتیکومادرید
1
1397/02/13 23:35
آرسنال
0
فینال
مشاهده جزئیات
مارسی
0
1397/02/26 23:15
اتلتیکومادرید
3
اتلتیکومادرید
مارسی