لیگ قهرمانان اروپا 2014-2015

یک هشتم نهایی
مشاهده جزئیات
یوونتوس
2
1393/12/05 23:15
دورتموند
1
مشاهده جزئیات
دورتموند
0
1393/12/27 23:15
یوونتوس
3
مشاهده جزئیات
آرسنال
1
1393/12/06 23:15
موناکو
3
مشاهده جزئیات
موناکو
0
1393/12/26 23:15
آرسنال
2
مشاهده جزئیات
بایرلورکوزن
1
1393/12/06 23:15
اتلتیکومادرید
0
مشاهده جزئیات
اتلتیکومادرید
1
3
1393/12/26 23:15
بایرلورکوزن
0
2
مشاهده جزئیات
شالکه
0
1393/11/29 23:15
رئال‌مادرید
2
مشاهده جزئیات
رئال‌مادرید
3
1393/12/19 23:15
شالکه
4
مشاهده جزئیات
پاری سن ژرمن
1
1393/11/28 23:15
چلسی
1
مشاهده جزئیات
چلسی
2
1393/12/20 23:15
پاری سن ژرمن
2
مشاهده جزئیات
منچسترسیتی
1
1393/12/05 23:15
بارسلونا
2
مشاهده جزئیات
بارسلونا
1
1393/12/27 23:15
منچسترسیتی
0
مشاهده جزئیات
بازل
1
1393/11/29 23:15
پورتو
1
مشاهده جزئیات
پورتو
4
1393/12/19 23:15
بازل
0
مشاهده جزئیات
شاختار
0
1393/11/28 23:15
بایرن مونیخ
0
مشاهده جزئیات
بایرن مونیخ
7
1393/12/20 23:15
شاختار
0
یک چهارم نهایی
مشاهده جزئیات
یوونتوس
1
1394/01/25 23:15
موناکو
0
مشاهده جزئیات
موناکو
0
1394/02/02 23:15
یوونتوس
0
مشاهده جزئیات
اتلتیکومادرید
0
1394/01/25 23:15
رئال‌مادرید
0
مشاهده جزئیات
رئال‌مادرید
1
1394/02/02 23:15
اتلتیکومادرید
0
مشاهده جزئیات
پاری سن ژرمن
1
1394/01/26 23:15
بارسلونا
3
مشاهده جزئیات
بارسلونا
2
1394/02/01 23:15
پاری سن ژرمن
0
مشاهده جزئیات
پورتو
3
1394/01/26 23:15
بایرن مونیخ
1
مشاهده جزئیات
بایرن مونیخ
6
1394/02/01 23:15
پورتو
1
نیمه نهایی
مشاهده جزئیات
یوونتوس
2
1394/02/15 23:15
رئال‌مادرید
1
مشاهده جزئیات
رئال‌مادرید
1
1394/02/23 23:15
یوونتوس
1
مشاهده جزئیات
بارسلونا
3
1394/02/16 23:15
بایرن مونیخ
0
مشاهده جزئیات
بایرن مونیخ
3
1394/02/22 23:15
بارسلونا
2
فینال
مشاهده جزئیات
یوونتوس
1
1394/03/16 23:15
بارسلونا
3
بارسلونا
یوونتوس