لیگ قهرمانان آسیا 2017

یک هشتم نهایی
مشاهده جزئیات
پرسپولیس
0
1396/03/02 19:30
الدحیل قطر
0
مشاهده جزئیات
الدحیل قطر
0
1396/03/09 23:30
پرسپولیس
1
مشاهده جزئیات
الاهلی عربستان
1
1396/03/01 22:15
الاهلی امارات
1
مشاهده جزئیات
الاهلی امارات
1
1396/03/08 23:30
الاهلی عربستان
3
مشاهده جزئیات
استقلال خوزستان
1
1396/03/02 20:30
الهلال عربستان
2
مشاهده جزئیات
الهلال عربستان
2
1396/03/10 00:00
استقلال خوزستان
1
مشاهده جزئیات
استقلال
1
1396/03/01 20:45
العین امارات
0
مشاهده جزئیات
العین امارات
6
1396/03/08 23:15
استقلال
1
مشاهده جزئیات
میوآنگتونگ یونایتد
1
1396/03/02 17:00
کاوازاکی
3
مشاهده جزئیات
کاوازاکی
4
1396/03/09 14:30
میوآنگتونگ یونایتد
1
مشاهده جزئیات
ججو یونایتد
2
1396/03/03 10:30
اوراوا ردز
0
مشاهده جزئیات
اوراوا ردز
3
1396/03/10 15:00
ججو یونایتد
0
مشاهده جزئیات
گوانگژو چین
1
1396/03/02 16:30
کاشیما آنتلرز
0
مشاهده جزئیات
کاشیما آنتلرز
2
1396/03/09 14:30
گوانگژو چین
1
مشاهده جزئیات
شانگهای SIPG
2
1396/03/03 16:30
جیانگسو
1
مشاهده جزئیات
جیانگسو
2
1396/03/10 16:30
شانگهای SIPG
3
یک چهارم نهایی
مشاهده جزئیات
پرسپولیس
2
1396/05/31 20:30
الاهلی عربستان
2
مشاهده جزئیات
الاهلی عربستان
1
1396/06/21 19:45
پرسپولیس
3
مشاهده جزئیات
العین امارات
0
1396/05/30 20:20
الهلال عربستان
0
مشاهده جزئیات
الهلال عربستان
3
1396/06/20 21:30
العین امارات
0
مشاهده جزئیات
کاوازاکی
3
1396/06/01 14:30
اوراوا ردز
1
مشاهده جزئیات
اوراوا ردز
4
1396/06/22 15:00
کاوازاکی
1
مشاهده جزئیات
شانگهای SIPG
4
1396/05/31 16:30
گوانگژو چین
0
مشاهده جزئیات
گوانگژو چین
5
4
1396/06/21 16:30
شانگهای SIPG
1
5
نیمه نهایی
مشاهده جزئیات
الهلال عربستان
4
1396/07/04 19:30
پرسپولیس
0
مشاهده جزئیات
پرسپولیس
2
1396/07/25 19:30
الهلال عربستان
2
مشاهده جزئیات
شانگهای SIPG
1
1396/07/05 15:30
اوراوا ردز
1
مشاهده جزئیات
اوراوا ردز
1
1396/07/26 14:00
شانگهای SIPG
0
فینال
مشاهده جزئیات
الهلال عربستان
1
1396/08/27 19:45
اوراوا ردز
1
مشاهده جزئیات
اوراوا ردز
1
1396/09/04 13:45
الهلال عربستان
0