لیگ قهرمانان آسیا 2020

یک هشتم نهایی
مشاهده جزئیات
پرسپولیس
1
1399/07/06 17:10
السد
0
مشاهده جزئیات
پاختاکور
2
1399/07/05 21:15
استقلال
1
مشاهده جزئیات
النصرعربستان
1
1399/07/06 21:15
التعاون عربستان
0
مشاهده جزئیات
الاهلی عربستان
1
4
1399/07/05 17:10
شباب الاهلی امارات
1
3
مشاهده جزئیات
اولسان هیوندای
3
1399/09/16 17:30
ملبورن ویکتوری
0
مشاهده جزئیات
بیجینگ گوان
1
1399/09/16 13:30
اف سی توکیو
0
مشاهده جزئیات
ویسل کوبه
2
1399/09/17 13:30
شانگهای SIPG
0
مشاهده جزئیات
یوکوهاما
2
1399/09/17 17:30
سوون سامسونگ
3
یک چهارم نهایی
مشاهده جزئیات
پرسپولیس
2
1399/07/09 21:15
پاختاکور
0
مشاهده جزئیات
النصرعربستان
2
1399/07/09 17:10
الاهلی عربستان
0
مشاهده جزئیات
اولسان هیوندای
2
1399/09/20 13:30
بیجینگ گوان
0
مشاهده جزئیات
ویسل کوبه
1
7
1399/09/20 17:30
سوون سامسونگ
1
6
نیمه نهایی
مشاهده جزئیات
النصرعربستان
1
3
1399/07/12 18:30
پرسپولیس
1
5
مشاهده جزئیات
اولسان هیوندای
2
1399/09/23 13:30
ویسل کوبه
1
فینال
مشاهده جزئیات
پرسپولیس
1
1399/09/29 15:30
اولسان هیوندای
2