یورو 2020

یک هشتم نهایی
مشاهده جزئیات
فرانسه
3
4
1400/04/07 23:30
سوئیس
3
5
مشاهده جزئیات
کرواسی
3
1400/04/07 20:30
اسپانیا
5
مشاهده جزئیات
بلژیک
1
1400/04/06 23:30
پرتغال
0
مشاهده جزئیات
ایتالیا
2
1400/04/05 23:30
اتریش
1
مشاهده جزئیات
سوئد
1
1400/04/08 23:30
اوکراین
2
مشاهده جزئیات
انگلیس
2
1400/04/08 20:30
آلمان
0
مشاهده جزئیات
هلند
0
1400/04/06 20:30
جمهوری چک
2
مشاهده جزئیات
ولز
0
1400/04/05 20:30
دانمارک
4
یک چهارم نهایی
مشاهده جزئیات
سوئیس
1
1
1400/04/11 20:30
اسپانیا
1
3
مشاهده جزئیات
بلژیک
1
1400/04/11 23:30
ایتالیا
2
مشاهده جزئیات
اوکراین
0
1400/04/12 23:30
انگلیس
4
مشاهده جزئیات
جمهوری چک
1
1400/04/12 20:30
دانمارک
2
نیمه نهایی
مشاهده جزئیات
ایتالیا
1
4
1400/04/15 23:30
اسپانیا
1
2
مشاهده جزئیات
انگلیس
2
1400/04/16 23:30
دانمارک
1
فینال
مشاهده جزئیات
ایتالیا
1
3
1400/04/20 23:30
انگلیس
1
2