جدول بسکتبال (1390-1391) - ليگ برتر

بازی برد باخت گل زده گل خورده تفاضل گل امتیاز
1 فولاد ماهان 32 25 7 2571 2248 323 75
2 مهرام 30 23 7 2780 2142 638 69
3 پتروشیمی ب.ا 33 20 13 2510 2331 179 60
4 دانشگاه آزاد 30 18 12 2251 2212 39 54
5 پتروشيمي ماهشهر 30 16 14 2078 2036 42 48
6 ذوب آهن 28 15 13 2026 1922 104 45
7 شهرداری گرگان 28 10 18 1841 2053 -212 30
8 پویای تهران 25 10 15 1670 2004 -334 30
9 آ.اس شیراز 25 9 16 1642 1733 -91 27
10 حفاری اهواز 29 9 20 1984 2127 -143 27
11 همیاری زنجان 24 8 16 1634 1863 -229 24
12 جهش ترابر قم 24 6 18 1594 1910 -316 18