جدول بسکتبال (1394-1395) - لیگ برتر بسکتبال ایران

بازی برد باخت گل زده گل خورده تفاضل گل امتیاز
1 پتروشیمی ب.ا 22 20 4 1926 1596 330 44
2 شیمیدر 22 18 6 1746 1618 128 42
3 نفت آبادان 22 17 7 1811 1777 34 41
4 شهرداری اراک 22 15 9 1915 1804 111 39
5 دانشگاه آزاد 22 13 11 1810 1682 128 37
6 شهرداری گرگان 23 11 13 1813 1830 -17 35
7 ثامن مشهد 22 8 16 1770 1868 -98 32
8 شهرداری تبریز 22 3 21 1523 1787 -264 27
9 نیروی زمینی 23 3 21 1432 1784 -352 27