لیگ جهانی والیبال 2015

تیم امتیاز بازیها جزئيات نتايج ست پوئن
بازی برد باخت 3
0
3
1
3
2
2
3
1
3
0
3
برده باخته معدل برده باخته معدل
1 برزیل 28 12 9 3 4 3 2 3 0 0 33 16 2.063 1145 1038 1.103
2 صربستان 23 12 7 5 2 3 2 4 1 0 30 22 1.364 1180 1152 1.024
3 ایتالیا 16 12 6 6 1 2 3 1 2 3 22 26 0.846 1073 1096 0.979
4 استرالیا 5 12 2 10 1 0 1 0 5 5 11 32 0.344 931 1043 0.893