جدول بسکتبال (1399) - گروه ب

بازی برد باخت گل زده گل خورده تفاضل گل امتیاز
1 مهرام 14 13 1 1211 816 395 27
2 شیمیدر 14 12 2 1269 1039 230 26
3 ذوب آهن 14 10 4 1123 904 219 24
4 جوانان ۲۰۲۰ (کوچین آمل) 14 7 7 1063 989 74 21
5 مس کرمان 14 7 7 981 1021 -40 21
6 شهرداری بندرعباس 14 5 9 1018 1102 -84 19
7 نیروی زمینی 14 2 12 861 1205 -344 16
8 آینده سازان تهران 14 0 14 824 1274 -450 14