جدول بسکتبال (1400) - مرحله دوم مقدماتی-گروه C

بازی برد باخت گل زده گل خورده تفاضل گل امتیاز
1 شهرداری گرگان 2 2 0 187 143 44 4
2 کاله 2 1 1 176 175 1 3
3 صنعت مس رفسنجان 2 1 1 155 167 -12 3
4 اکسون 2 0 2 134 167 -33 2