جدول بسکتبال (1400) - گروه ب

بازی برد باخت گل زده گل خورده تفاضل گل امتیاز
1 مهرام 7 6 1 512 445 67 13
2 رعد پدافند تهران 6 3 3 404 449 -45 9
3 صنعت مس رفسنجان 4 4 0 283 264 19 8
4 اکسون 6 2 4 402 417 -15 8
5 صنایع هرمزگان 7 1 6 450 532 -82 8
6 شیمیدر 4 3 1 320 223 97 7
7 سپاهان 6 1 5 395 440 -45 7
8 آویژه صنعت مشهد 4 2 2 272 268 4 6