جدول والیبال (1396) - لیگ برتر

تيم امتياز مسابقات جزئيات نتايج ست پوئن
بازی برد باخت 3
0
3
1
3
2
2
3
1
3
0
3
برده باخته معدل برده باخته معدل
1 بانک سرمایه 57 22 19 3 4 3 2 60 16 3.750 1875 1583 1.184
2 سایپا 47 22 16 6 6 7 3 2 2 2 54 31 1.742 1958 1744 1.123
3 شهرداری تبریز 44 22 16 6 5 6 4 1 2 3 52 34 1.529 1933 1870 1.034
4 شهرداری ورامین 40 22 13 9 3 6 4 5 1 3 50 41 1.220 2053 2007 1.023
5 پیکان تهران 39 22 13 9 9 1 3 3 3 3 48 33 1.455 1907 1702 1.12
6 کاله مازندران 39 22 13 9 6 5 2 2 4 3 47 36 1.306 1940 1792 1.083
7 خاتم اردکان 30 22 11 11 3 4 4 1 7 3 42 45 0.933 1952 2002 0.975
8 هاوش گنبدکاووس 22 22 8 14 2 3 3 1 6 7 32 51 0.627 1687 1915 0.881
9 شمس 21 22 8 14 3 1 2 3 34 52 0.654 1853 1982 0.935
10 شهرداری ارومیه 23 22 7 15 1 3 3 5 7 3 38 53 0.717 1887 2079 0.908
11 ساری 21 17 22 5 17 1 3 2 3 30 54 0.556 1744 1949 0.895
12 رعد پدافند کاشان 11 22 3 19 1 1 1 3 6 10 21 59 0.356 1699 1863 0.912
رتبه‌بندی تیم‌ها، بر اساس اولویت، ابتدا تعداد بردها و سپس امتیازات تیم‌هاست. هر پیروزی 3-0 و 3-1 ، سه امتیاز برای برنده خواهد داشت. در پیروزی 3-2 ، دو امتیاز برای برنده و یک امتیاز به بازنده تعلق می‌گیرد.