جدول والیبال (1390-1391) - ليگ برتر

تيم امتياز مسابقات جزئيات نتايج ست پوئن
بازی برد باخت 3
0
3
1
3
2
2
3
1
3
0
3
برده باخته معدل برده باخته معدل
1 سایپا 78 31 26 5 0 0 0.000 0 0 0
2 کاله مازندران 78 32 26 6 0 0 0.000 0 0 0
3 پیکان تهران 69 31 23 8 0 0 0.000 0 0 0
4 شهرداری ارومیه 51 29 17 12 0 0 0.000 0 0 0
5 پیشگامان کویر 48 26 16 10 0 0 0.000 0 0 0
6 گیتی پسند 48 26 16 10 0 0 0.000 0 0 0
7 باریج اسانس 45 26 15 11 0 0 0.000 0 0 0
8 هاوش گنبد 39 26 13 13 0 0 0.000 0 0 0
9 شهرداری تبریز 36 26 12 14 0 0 0.000 0 0 0
10 میزان خراسان 27 26 9 17 0 0 0.000 0 0 0
11 نوین کشاورز 27 26 9 17 0 0 0.000 0 0 0
12 آلومینیوم‌المهدی 15 25 5 20 0 0 0.000 0 0 0
13 کرمان 9 26 3 23 0 0 0.000 0 0 0
14 مناطق نفت خیز 3 26 1 25 0 0 0.000 0 0 0
رتبه‌بندی تیم‌ها، بر اساس اولویت، ابتدا تعداد بردها و سپس امتیازات تیم‌هاست. هر پیروزی 3-0 و 3-1 ، سه امتیاز برای برنده خواهد داشت. در پیروزی 3-2 ، دو امتیاز برای برنده و یک امتیاز به بازنده تعلق می‌گیرد.