جدول والیبال (1391-1392) - ليگ برتر

تيم امتياز مسابقات جزئيات نتايج ست پوئن
بازی برد باخت 3
0
3
1
3
2
2
3
1
3
0
3
برده باخته معدل برده باخته معدل
1 پیکان تهران 51 22 17 5 9 5 3 3 1 1 58 26 2.231 1960 1791 1.094
2 متین ورامین 47 22 16 6 5 9 2 1 2 3 52 31 1.677 1941 1832 1.059
3 سایپا 42 22 15 7 4 5 6 3 3 1 54 38 1.421 2097 2013 1.042
4 کاله مازندران 41 22 15 7 5 6 4 3 4 48 35 1.371 1884 1869 1.008
5 شهرداری ارومیه 41 22 14 8 4 6 4 3 3 2 51 38 1.342 2047 1885 1.086
6 پیشگامان کویر 36 22 11 11 4 5 2 5 6 49 42 1.167 2052 1993 1.03
7 باریج اسانس 30 22 11 11 2 4 5 2 4 5 41 47 0.872 1954 2032 0.962
8 آلومینیوم‌المهدی 28 22 11 11 2 3 6 1 7 3 42 48 0.875 1968 2044 0.963
9 میزان خراسان 34 22 10 12 1 7 2 6 4 2 46 47 0.979 2073 2065 1.004
10 شهرداری تبریز 22 22 6 16 2 3 1 5 8 3 36 53 0.679 1971 2059 0.957
11 نوین کشاورز 16 22 5 17 2 3 4 7 6 30 59 0.508 1921 2037 0.943
12 جواهری گنبد 8 22 1 21 1 6 7 8 22 65 0.338 1793 2041 0.878
رتبه‌بندی تیم‌ها، بر اساس اولویت، ابتدا تعداد بردها و سپس امتیازات تیم‌هاست. هر پیروزی 3-0 و 3-1 ، سه امتیاز برای برنده خواهد داشت. در پیروزی 3-2 ، دو امتیاز برای برنده و یک امتیاز به بازنده تعلق می‌گیرد.