جدول والیبال (1392-1393) - ليگ برتر

تيم امتياز مسابقات جزئيات نتايج ست پوئن
بازی برد باخت 3
0
3
1
3
2
2
3
1
3
0
3
برده باخته معدل برده باخته معدل
1 متین ورامین 48 22 17 5 9 3 5 2 3 58 28 2.071 1983 1800 1.102
2 باریج اسانس 49 22 16 6 8 7 1 2 2 2 54 27 2.000 1904 1722 1.106
3 میزان خراسان 43 22 14 8 5 7 2 3 2 3 50 35 1.429 1927 1864 1.034
4 کاله مازندران 38 22 14 8 2 6 6 2 3 3 49 42 1.167 1995 1967 1.014
5 پیکان تهران 35 22 13 9 2 5 6 2 5 2 48 44 1.091 2026 1998 1.014
6 نوین کشاورز 29 22 11 11 2 4 5 1 7 3 42 47 0.894 1955 1999 0.978
7 شهرداری تبریز 31 22 10 12 3 5 2 3 5 4 41 45 0.911 1959 1967 0.996
8 آلومینیوم‌المهدی 27 22 8 14 3 1 4 7 3 4 41 51 0.804 1890 2007 0.942
9 جواهری گنبد 26 22 8 14 2 4 2 4 5 5 37 50 0.740 1891 1921 0.984
10 گوهر کویر زاهدان 25 22 8 14 2 5 1 2 6 6 34 49 0.694 1869 1943 0.962
11 شهرداری ارومیه 28 22 7 15 4 3 7 4 4 39 48 0.812 1877 1922 0.977
12 سایپا 17 22 6 16 1 1 4 3 6 7 30 57 0.526 1851 2017 0.918
رتبه‌بندی تیم‌ها، بر اساس اولویت، ابتدا تعداد بردها و سپس امتیازات تیم‌هاست. هر پیروزی 3-0 و 3-1 ، سه امتیاز برای برنده خواهد داشت. در پیروزی 3-2 ، دو امتیاز برای برنده و یک امتیاز به بازنده تعلق می‌گیرد.