جدول والیبال (1393-1394) - گروه اول

تيم امتياز مسابقات جزئيات نتايج ست پوئن
بازی برد باخت 3
0
3
1
3
2
2
3
1
3
0
3
برده باخته معدل برده باخته معدل
1 پیکان تهران 31 12 11 1 5 3 3 1 35 12 2.917 1117 975 1.146
2 میزان خراسان 27 12 8 4 3 5 3 1 31 17 1.824 1129 1028 1.098
3 شهرداری تبریز 23 12 8 4 3 3 2 1 2 1 28 19 1.474 1073 1026 1.046
4 جواهری گنبد 20 12 7 5 3 3 1 1 4 22 20 1.100 977 944 1.035
5 تعاون گنبد 10 12 4 8 1 3 1 4 3 18 31 0.581 1042 1152 0.905
6 گوهر کویر زاهدان 12 12 3 9 1 2 3 3 3 18 29 0.621 1011 1045 0.967
7 ارتعاشات‌صنعتی 3 12 1 11 1 1 6 4 11 35 0.314 948 1127 0.841
رتبه‌بندی تیم‌ها، بر اساس اولویت، ابتدا تعداد بردها و سپس امتیازات تیم‌هاست. هر پیروزی 3-0 و 3-1 ، سه امتیاز برای برنده خواهد داشت. در پیروزی 3-2 ، دو امتیاز برای برنده و یک امتیاز به بازنده تعلق می‌گیرد.