لیگ جهانی والیبال 2017

تیم امتیاز بازیها جزئيات نتايج ست پوئن
بازی برد باخت 3
0
3
1
3
2
2
3
1
3
0
3
برده باخته معدل برده باخته معدل
1 برزیل 5 2 2 0 0 1 1 0 0 0 6 3 2.000 198 185 1.070
2 کانادا 3 2 1 1 1 0 0 0 1 0 4 3 1.333 163 159 1.025
3 روسیه 1 2 0 2 0 0 0 1 0 1 2 6 0.333 168 185 0.908