لیگ ملت‌های والیبال 2019 مرحله نهایی- گروه A

تیم امتیاز بازیها جزئيات نتايج ست پوئن
بازی برد باخت 3
0
3
1
3
2
2
3
1
3
0
3
برده باخته معدل برده باخته معدل
1 آمریکا 6 2 2 0 1 1 0 0 0 0 6 1 6.000 173 142 1.218
2 روسیه 3 2 1 1 1 0 0 0 0 1 3 3 1.000 133 131 1.015
3 فرانسه 0 2 0 2 0 0 0 0 1 1 1 6 0.167 140 173 0.809
رتبه‌بندی تیم‌ها، بر اساس اولویت، ابتدا تعداد بردها و سپس امتیازات تیم‌هاست. هر پیروزی 3-0 و 3-1 ، سه امتیاز برای برنده خواهد داشت. در پیروزی 3-2 ، دو امتیاز برای برنده و یک امتیاز به بازنده تعلق می‌گیرد.