لیگ جهانی والیبال 2017

تیم امتیاز بازیها جزئيات نتايج ست پوئن
بازی برد باخت 3
0
3
1
3
2
2
3
1
3
0
3
برده باخته معدل برده باخته معدل
1 آمریکا 4 2 1 1 0 1 0 1 0 0 5 4 1.250 205 197 1.041
2 فرانسه 4 2 2 0 0 0 2 0 0 0 6 4 1.500 205 213 0.962
3 صربستان 1 2 0 2 0 0 0 1 1 0 3 6 0.500 194 194 1.000