نقل و انتقالات اروپا نیم فصل 2015-2016

بروزرسانی: 3 سال پیش
تیم
بازیکنان ورودی به تیم
بازیکنان خروجی از تیم
خوان مانوئل آرولو
گدیون زلالم
آلخاندرو گریمالدو گارسیا
آلخاندرو گریمالدو گارسیا
خوان مانوئل آرولو
آلکس ویدال مویسس لوپز
فلومینزه فلومینزه
گلاسکو رنجرز گلاسکو رنجرز
گدیون زلالم
براندن بارکر
ساموئل جانستون ویلیام کین
# قطعی # احتمالی # قرضی # قرضی (بازگشت)