والیبال قهرمانی باشگاه‌های آسیا

مسابقات جزئیات نتایج ست پوئن
رتبه امتیاز بازی برد باخت 3 - 0 3 - 1 3 - 2 0 - 3 1 - 3 2 - 3 برده باخته معدل برده باخته معدل
1
پیکان تهران
9 3 3 0 1 2 0 0 0 0 9 2 4.5 270 208 1.298
2
سانتوری سانبردز
6 3 2 1 2 0 0 0 1 0 7 3 2.333 234 214 1.093
3
ناخون راتچاسیمای
3 3 1 2 0 1 0 1 1 0 4 7 0.571 232 259 0.896
4
گاز جنوبی عراق
0 3 0 3 0 0 0 2 1 0 1 9 0.111 192 247 0.777

رتبه‌بندی تیم‌ها، بر اساس اولویت، ابتدا تعداد بردها و سپس امتیازات تیم‌هاست. هر پیروزی 3-0 و 3-1 ، سه امتیاز برای برنده خواهد داشت. در پیروزی 3-2 ، دو امتیاز برای برنده و یک امتیاز به بازنده تعلق می‌گیرد.