بازی التعاون عربستان - لوکوموتیو تاشکند

لیگ قهرمانان آسیا گروه A (هفته 1)

التعاون عربستان

1 0

لوکوموتیو تاشکند

19:10 1395/12/02
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
2
کرنر
1
7
خطا
8
2
آفساید
1
5
موقعیت گل
1
53
٪ مالکیت توپ
47
0
نجات دروازه
2
0
شوت دفع شده
0
3
شوت خارج از چارچوب
1
2
شوت داخل چارچوب
0
6
کرنر
1
14
خطا
18
2
آفساید
1
15
موقعیت گل
3
48
٪ مالکیت توپ
52
2
کارت زرد
1
0
نجات دروازه
3
1
شوت دفع شده
1
10
شوت خارج از چارچوب
2
4
شوت داخل چارچوب
0
4
کرنر
0
7
خطا
10
0
آفساید
0
10
موقعیت گل
2
43
٪ مالکیت توپ
57
2
کارت زرد
1
0
نجات دروازه
1
1
شوت دفع شده
1
7
شوت خارج از چارچوب
1
2
شوت داخل چارچوب
0

بازی های رودرروی التعاون عربستان و لوکوموتیو تاشکند

لیگ قهرمانان آسیا گروه A

التعاون عربستان

4
4

لوکوموتیو تاشکند

16:30
1396/02/05

ویدیوهای بازی التعاون عربستان و لوکوموتیو تاشکند

اخبار بازی