قطعی احتمالی قرضی قرضی (بازگشت)
تیم
بازیکنان ورودی
بازیکنان خروجی
بازیکنان ورودی
ائلدار شومورودوف
انتقال به آاس رم
برایان رینولدز
انتقال به آاس رم
تامی آبراهام
انتقال از چلسی به آاس رم
راجر ایبانز
انتقال به آاس رم
روی پاتریسیو
انتقال به آاس رم
ماتیاس وینا
انتقال به آاس رم
بازیکنان خروجی
آنتونیو میرانته
انتقال از آاس رم
ادین ژکو
انتقال از آاس رم به اینتر
برونو پرز
انتقال از آاس رم
پاو لوپز
انتقال از آاس رم
جاستین کلایورت
انتقال از آاس رم
چنگیز اوندر
انتقال از آاس رم
رابین اولسن
انتقال از آاس رم
بازیکنان ورودی
آلساندرو فلورنزی
انتقال به آث میلان
اولیویه ژیرو
انتقال از چلسی به آث میلان
بالو توره
انتقال به آث میلان
براهیم دیاز
انتقال از رئال مادرید به آث میلان
پلگری
انتقال به آث میلان
توموری
انتقال از چلسی به آث میلان
تیمو باکایوکو
انتقال به آث میلان
ساندرو تونالی
انتقال به آث میلان
مایک ماینان
انتقال به آث میلان
مسیاس
انتقال به آث میلان
بازیکنان خروجی
آنتونیو دوناروما
انتقال از آث میلان
جیانلوئیجی دوناروما
انتقال از آث میلان به پاری سن ژرمن
دیگو لاکسالت
انتقال از آث میلان
کولومبو
انتقال از آث میلان
ماریو مانژوکیچ
انتقال از آث میلان
متیا کالدارا
انتقال از آث میلان
هاکان چالهان اوغلو
انتقال از آث میلان به اینتر
ینس پتر هوگه
انتقال از آث میلان
بازیکنان ورودی
آرون رمسدیل
انتقال به آرسنال
بن وایت
انتقال به آرسنال
تاکهیرو تومیاسو
انتقال به آرسنال
لوکونگا
انتقال به آرسنال
مارتین اودگارد
انتقال از رئال مادرید به آرسنال
نونو تاوارس
انتقال به آرسنال
بازیکنان خروجی
جو ویلوک
انتقال از آرسنال
داوید لوئیز
انتقال از آرسنال
سالیبا
انتقال از آرسنال
لوکاس توریرا
انتقال از آرسنال
متئو گوندوزی
انتقال از آرسنال به فیورنتینا
نلسون
انتقال از آرسنال
هکتور بیرین
انتقال از آرسنال
ویلیان
انتقال از آرسنال
بازیکنان ورودی
آنتوان گریزمان
انتقال از بارسلونا به اتلتیکومادرید
پائولو
انتقال به اتلتیکومادرید
رودریگو دی پائول
انتقال از اودینزه به اتلتیکومادرید
متئوس کونیا
انتقال به اتلتیکومادرید
بازیکنان خروجی
سائول نیگز
انتقال از اتلتیکومادرید به چلسی
بازیکنان ورودی
ادین ژکو
انتقال از آاس رم به اینتر
خواکین کورئا
انتقال به اینتر
دنزل دومفرایز
انتقال به اینتر
متئو دارمیان
انتقال به اینتر
هاکان چالهان اوغلو
انتقال از آث میلان به اینتر
ون هوسدن
انتقال به اینتر
بازیکنان خروجی
آنتونیو کاندروا
انتقال از اینتر
اشرف حکیمی
انتقال از اینتر به پاری سن ژرمن
دالبرت
انتقال از اینتر
راجا ناینگولان
انتقال از اینتر
روملو لوکاکو
انتقال از اینتر به چلسی
ژوآئو ماریو
انتقال از اینتر
متئو پولیتانو
انتقال از اینتر
بازیکنان ورودی
اریک گارسیا
انتقال از منچسترسیتی به بارسلونا
امرسون
انتقال از بتیس به بارسلونا
سرخیو آگوئرو
انتقال از منچسترسیتی به بارسلونا
لوک دی یانگ
انتقال به بارسلونا
ممفیس دپای
انتقال از لیون به بارسلونا
بازیکنان خروجی
آنتوان گریزمان
انتقال از بارسلونا به اتلتیکومادرید
امرسون رویال
انتقال از بارسلونا به تاتنهام
ترینکاو
انتقال از بارسلونا
تودیبو
انتقال از بارسلونا به نیس
فیرپو
انتقال از بارسلونا به لیدز
کارلس آلنا
انتقال از بارسلونا
لیونل مسی
انتقال از بارسلونا به پاری سن ژرمن
موریبا
انتقال از بارسلونا
میرالم پیانیچ
انتقال از بارسلونا
بازیکنان ورودی
اسون اولریش
انتقال به بایرن مونیخ
دایوت اوپامکانو
انتقال به بایرن مونیخ
ریچاردز
انتقال از بایرن مونیخ به بایرن مونیخ
مارسل سابیتزر
انتقال به بایرن مونیخ
بازیکنان خروجی
الکساندر نوبل
انتقال از بایرن مونیخ
خاوی مارتینز
انتقال از بایرن مونیخ
دیوید آلابا
انتقال از بایرن مونیخ به رئال مادرید
ریچاردز
انتقال از بایرن مونیخ به بایرن مونیخ
زیرکزی
انتقال از بایرن مونیخ
ژروم بواتنگ
انتقال از بایرن مونیخ
بازیکنان ورودی
اشرف حکیمی
انتقال از اینتر به پاری سن ژرمن
جورجینیو واینالدوم
انتقال از لیورپول به پاری سن ژرمن
جیانلوئیجی دوناروما
انتقال از آث میلان به پاری سن ژرمن
دانیلو پریرا
انتقال از پورتو به پاری سن ژرمن
سرخیو راموس
انتقال از رئال مادرید به پاری سن ژرمن
لیونل مسی
انتقال از بارسلونا به پاری سن ژرمن
نونو مندس
انتقال به پاری سن ژرمن
بازیکنان خروجی
آلفونس آرئولا
انتقال از پاری سن ژرمن
میشل باکر
انتقال از پاری سن ژرمن
بازیکنان ورودی
امرسون رویال
انتقال از بارسلونا به تاتنهام
برایان خیل
انتقال به تاتنهام
پیرلوئیجی گولینی
انتقال به تاتنهام
کریستین رومرو
انتقال به تاتنهام
بازیکنان خروجی
اریک لاملا
انتقال از تاتنهام
پائولو گازانیگا
انتقال از تاتنهام
توبی آلدرویرلد
انتقال از تاتنهام
جو هارت
انتقال از تاتنهام
دنی رز
انتقال از تاتنهام
سرژ اوریه
انتقال از تاتنهام
فویت
انتقال از تاتنهام
موسی سیسوکو
انتقال از تاتنهام
بازیکنان ورودی
روملو لوکاکو
انتقال از اینتر به چلسی
سائول نیگز
انتقال از اتلتیکومادرید به چلسی
بازیکنان خروجی
اولیویه ژیرو
انتقال از چلسی به آث میلان
بیلی گیلمور
انتقال از چلسی
تامی آبراهام
انتقال از چلسی به آاس رم
توموری
انتقال از چلسی به آث میلان
کابایرو
انتقال از چلسی
کورت زوما
انتقال از چلسی
مارکو فن خینکل
انتقال از چلسی
میچی باتشوایی
انتقال از چلسی
ویکتور موزس
انتقال از چلسی
بازیکنان ورودی
دونیل مالن
انتقال به دورتموند
کوبل
انتقال به دورتموند
بازیکنان خروجی
بالردی
انتقال از دورتموند
جرمی تولیان
انتقال از دورتموند
سانچو
انتقال از دورتموند به منچستریونایتد
لوکاژ پیژچک
انتقال از دورتموند
بازیکنان ورودی
ادواردو کاماوینگا
انتقال به رئال مادرید
دیوید آلابا
انتقال از بایرن مونیخ به رئال مادرید
بازیکنان خروجی
آلوارو اودریوزولا
انتقال از رئال مادرید
براهیم دیاز
انتقال از رئال مادرید به آث میلان
رافائل واران
انتقال از رئال مادرید به منچستریونایتد
سرخیو راموس
انتقال از رئال مادرید به پاری سن ژرمن
کوبو
انتقال از رئال مادرید
مارتین اودگارد
انتقال از رئال مادرید به آرسنال
بازیکنان ورودی
ابراهیما کوناته
انتقال به لیورپول
بازیکنان خروجی
بن دیویس
انتقال از لیورپول
جورجینیو واینالدوم
انتقال از لیورپول به پاری سن ژرمن
ژردان شکیری
انتقال از لیورپول
مارکو گروییچ
انتقال از لیورپول
هری ویلسون
انتقال از لیورپول
بازیکنان ورودی
جک گریلیش
انتقال به منچسترسیتی
کایکی
انتقال به منچسترسیتی
بازیکنان خروجی
آنجلینو
انتقال از منچسترسیتی
اریک گارسیا
انتقال از منچسترسیتی به بارسلونا
سرخیو آگوئرو
انتقال از منچسترسیتی به بارسلونا
هریسون
انتقال از منچسترسیتی
بازیکنان ورودی
تام هیتون
انتقال به منچستریونایتد
رافائل واران
انتقال از رئال مادرید به منچستریونایتد
سانچو
انتقال از دورتموند به منچستریونایتد
کریستیانو رونالدو
انتقال از یوونتوس به منچستریونایتد
بازیکنان خروجی
اکسل توآنزبه
انتقال از منچستریونایتد
پریرا
انتقال از منچستریونایتد
چونگ
انتقال از منچستریونایتد
دنیل جیمز
انتقال از منچستریونایتد
ویلیامز
انتقال از منچستریونایتد
بازیکنان ورودی
مانوئل لوکاتلی
انتقال به یوونتوس
مویزه کین
انتقال به یوونتوس
وستون مک کنی
انتقال از یوونتوس به یوونتوس
بازیکنان خروجی
جیانلوئیجی بوفون
انتقال از یوونتوس
دمیرال
انتقال از یوونتوس
کریستیانو رونالدو
انتقال از یوونتوس به منچستریونایتد
وستون مک کنی
انتقال از یوونتوس به یوونتوس